Jūrlietas

Iespējas saņemt finansējumu

Iespējas saņemt finansējumu

Iespējas saņemt finansējumu

Preču un pakalpojumu piegādes līgumi — publiskais iepirkums

Eiropas Komisija iepērk preces un pakalpojumus no piegādātājiem, kas izraudzīti konkursa kārtībā. Kad konkursa procedūra ir galā, Komisija paraksta piegādes līgumu ar uzņēmumu, kas iesniedzis vislabāko piedāvājumu.

Par ko mēdz būt līgumi?

Jūrlietu un zivsaimniecības jomā Komisija visbiežāk meklē līgumpartnerus, kas veiktu pētījumus vai sniegtu informācijas un komunikāciju pakalpojumus.

Kā iesniegt piedāvājumu?

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsit aktuālo informāciju:

Katrā konkursa paziņojumā ir sīki norādījumi, kā iesniegt piedāvājumu.

Dotācijas projektiem — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Eiropas Komisija piedāvā finanšu dotācijas konkrētu projektu atbalstam (piemēram, zinātniskās pētniecības jomā), kas saistīti ar jūrlietām un zivsaimniecību. Pēc izsludinātā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus Komisija piešķirs finansējumu projektiem, kas vislabāk atbilst atlases kritērijiem.

Kā var pieteikties?

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsit aktuālo informāciju:

Katrā uzaicinājumā ir sīki norādījumi, kā iesniegt pieteikumu.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Kas tas ir?

No Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.

> Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Kā var pieteikties?

Iesniedziet pieteikumu jūsu valsts zivsaimniecības pārvaldē.

Valsts atbalsts zivsaimniecības nozarei

Kas tas ir?

Valstu vai reģionu subsīdijas.

Plašāka informācija par valsts atbalstu zivsaimniecības nozarei.

Kā var pieteikties?

Iesniedziet pieteikumu jūsu valsts valdībā.

Vispārīga informācija par ES finansējumu