Jūrų reikalai

Finansavimo galimybės

Finansavimo galimybės

Finansavimo galimybės

Paslaugų ir prekių pirkimo sutartys. Konkursai

Europos Komisija prekes ir paslaugas perka iš rangovų, atrinktų surengus konkursus. Konkursui pasibaigus, Komisija pasirašo paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartį su įmone, pateikusia geriausią pasiūlymą.

Kokios sutartys sudaromos?

Jūrų reikalų ir žuvininkystės srityje Komisija dažniausiai ieško rangovų, kurie atliktų tyrimus, arba vykdytų informavimo ir ryšių veiklą.

Kaip teikti pasiūlymus?

Reguliariai lankykitės mūsų svetainėje ir sužinokite apie:

Skelbiant kiekvieną konkursą pateikiami išsamūs nurodymai, kaip teikti pasiūlymus.

Projektams skiriamos dotacijos. Kvietimai teikti paraiškas

Europos Komisija skiria dotacijas paremti konkretiems projektams (pvz., mokslinių tyrimų), susijusiems su jūrų reikalais ir žuvininkyste. Po kvietimo teikti paraiškas Komisija skirs lėšų projektams, kurie geriausiai atitiks jos atrankos kriterijus.

Kaip teikti paraišką?

Reguliariai lankykitės mūsų svetainėje ir sužinokite apie:

Skelbiant kiekvieną kvietimą teikti paraiškas pateikiami išsamūs nurodymai, kaip tai daryti.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Kas yra EJRŽF?

Iš EJRŽF skiriama lėšų žuvininkystės sektoriui ir pakrančių bendruomenėms siekiant joms padėti prisitaikyti prie kintančių sąlygų, tapti ekonomiškai tvirtomis ir ekologiškai tvariomis.

> Daugiau informacijos apie Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF).

Kaip teikti paraišką?

Kreipkitės į savo nacionalinę už žuvininkystę atsakingą instituciją.

Valstybės pagalba žuvininkystės sektoriui

Kas tai?

Tai nacionalinės arba regioninės subsidijos.

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbą žuvininkystės sektoriui.

Kaip teikti paraišką?

Teikite paraišką savo šalies vyriausybei.

Bendra informacija apie ES finansavimą