Finanszírozási lehetőségek

Finanszírozási lehetőségek

Finanszírozási lehetőségek

Finanszírozási lehetőségek

Szolgáltatások és áruk beszerzésére vonatkozó szerződések – Ajánlati felhívások

Az Európai Bizottság versenypályázat keretében kiválasztott ajánlattevőktől vásárol árukat és szolgáltatásokat. Ajánlati felhívást követően a Bizottság beszállítói szerződést köt a legjobb ajánlatot benyújtó vállalkozással.

Milyen szerződésekre nyújtható be pályázat?

A tengerügyek és halászat területén a Bizottság legtöbbször kutatási, illetve tájékoztatási és kommunikációs tevékenység végzésére keres ajánlattevőket.

Az ajánlat benyújtásának módja

Weboldalunkat rendszeresen figyelve a következőkről kaphat tájékoztatást:

Valamennyi felhívás teljes körű tájékoztatást nyújt az ajánlattétel módjáról.

Projekttámogatás – Pályázati felhívások

Az Európai Bizottság finanszírozási támogatást nyújt egyes tengerügyekkel és halászattal kapcsolatos projektekhez (például tudományos kutatás). Pályázati felhívást követően a Bizottság pénzügyi támogatást ítél meg a kiválasztási kritériumoknak leginkább megfelelő projektek javára.

Hogyan pályázhatok?

Weboldalunkat rendszeresen figyelve a következőkről kaphat tájékoztatást:

Valamennyi felhívás teljes körű tájékoztatást nyújt a pályázás módjáról.

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)

Mi az ETHA?

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) pénzügyi támogatást nyújt a halászati ágazatnak és a part menti közösségeknek. A finanszírozás abban hivatott segíteni a kedvezményezetteket, hogy sikeresen alkalmazkodjanak a változó körülményekhez, és hogy gazdaságilag életképessé, ökológiailag pedig fenntarthatóvá váljanak.

> Bővebb tájékoztatás az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

Hogyan pályázhatok?

Pályázatát országa nemzeti halászati hatóságához kell benyújtania.

Állami támogatás a halászati ágazat számára

Miről van szó?

Nemzeti vagy regionális támogatásokról.

Bővebb tájékoztatás a halászati ágazat számára nyújtott állami támogatásokról.

Hogyan pályázhatok?

Pályázatát országa kormányához kell benyújtania.

Általános adatok az uniós finanszírozásról