Meriasiat

Rahoitusmahdollisuudet

Rahoitusmahdollisuudet

Rahoitusmahdollisuudet

Palveluiden ja tavaroiden hankintasopimukset – Tarjouspyynnöt

Euroopan komissio ostaa alihankkijoilta tavaroita ja palveluja tarjouskilpailujen avulla. Hankintasopimukset tehdään tarjouskilpailussa kulloinkin parhaan tarjouksen tehneen yrityksen kanssa.

Mitä hankintasopimuksia on tarjolla?

Meri- ja kalastusasioiden osalta komissio etsii alihankkijoita yleensä selvitysten tekemistä tai tiedotuksen hoitamista varten.

Kuinka tarjous jätetään?

Käy säännöllisesti seuraavilla sivuillamme:

Kussakin tarjouspyynnössä annetaan tarkat ohjeet tarjouksen tekemisestä.

Hankeavustukset – Ehdotuspyynnöt

Euroopan komissio antaa rahoitusta meri- ja kalastusasioihin liittyville yksittäisille hankkeille (esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen alalla). Rahoitusta annetaan ehdotuspyyntöjen perusteella valintakriteerit parhaiten täyttäville hankkeille.

Miten hakeminen tapahtuu?

Käy säännöllisesti seuraavilla sivuillamme:

Kussakin ehdotuspyynnössä annetaan tarkat ohjeet ehdotuksen tekemisestä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Rahaston tehtävä

EMKR myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille. Rahoituksella niitä autetaan mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin ja parantamaan taloudellista vakauttaan ja ekologista kestävyyttään.

Lisätietoa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakemukset on lähetettävä kansalliselle kalastusviranomaiselle.

Kalatalousalan valtiontuki

Mitä tämä on?

Julkinen tuki voi olla kansallista tai alueellista.

Lisätietoa kalatalousalan valtiontuesta.

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakemukset on lähetettävä kansalliselle ministeriölle.

Yleistä tietoa EU:n rahoituksesta