Merendus

Rahastamisvõimalused

Rahastamisvõimalused

Rahastamisvõimalused

Teenuste ja kaupadega seotud lepingud – pakkumiskutsed

Euroopa Komisjon ostab kaupu ja teenuseid sisse alltöövõtjatelt, kes valitakse välja konkursi raames. Pakkumiskutsemenetluse lõppedes kirjutab komisjon alla tarnelepingule ettevõtjaga, kes esitab parima pakkumise.

Milliseid lepinguid pakutakse?

Merenduse ja kalanduse valdkonnas otsib komisjon kõige sagedamini alltöövõtjaid uuringute läbiviimiseks või teavitus- ja teabevahetustegevuse teostamiseks.

Kuidas pakkumist esitada?

Vaadake regulaarselt meie veebisaidilt:

Iga pakkumiskutse juures on esitatud konkreetsed juhised.

Toetused projektidele – konkursikutsed

Euroopa Komisjon pakub rahalisi toetusi merenduse ja kalandusega seotud konkreetsetele projektidele (nt teadusuuringud). Konkursikutsemenetluse lõppedes pakub komisjon rahalisi vahendeid projektidele, mis vastavad kõige paremini tema valikukriteeriumidele.

Kuidas taotleda?

Vaadake regulaarselt meie veebisaidilt:

Iga konkursikutse juures on esitatud konkreetsed juhised.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)

Mis see on?

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) rahastab kalandussektorit ja rannikualade asumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt jätkusuutlikuks.

> Rohkem teavet Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) kohta.

Kuidas taotleda?

Esitage taotlus oma kohalikule kalandusasutusele.

Riigiabi kalandustööstusele

Mis see on?

Riiklikud ja piirkondlikud toetused.

Rohkem teavet riigiabi kohta kalandustööstuses.

Kuidas taotleda?

Esitage taotlus oma liikmesriigi valitsusele.

Üldine teave ELi poolse rahastamise kohta