Maritime anliggender

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder

Kontrakter vedrørende tjenesteydelser og varer – udbud

Europa-Kommissionen køber varer og service fra kontrahenter, der udvælges gennem åbne udbudsprocedurer. Efter et udbud indgår Kommissionen en indkøbsaftale med den virksomhed, der afgiver det bedste bud.

Hvilke aftaler er der brug for?

Inden for maritime anliggender og fiskeri leder Kommissionen oftest efter kontrahenter til at gennemføre undersøgelser eller informations- og kommunikationsaktiviteter.

Hvordan afgiver jeg et bud?

Tjek vores websted jævnligt for information om:

Ved hvert udbud gives fyldestgørende vejledning om, hvordan du afgiver et bud.

Tilskud til projekter – indkaldelse af forslag

Europa-Kommissionen yder støtte til specifikke projekter (f.eks. videnskabelig forskning), der vedrører maritime anliggender og fiskeri. Efter en indkaldelse af forslag tildeler Kommissionen støtte til de projekter, der opfylder udvælgelseskriterierne bedst.

Hvordan søger jeg?

Tjek vores websted jævnligt for information om:

Ved hver indkaldelse gives fyldestgørende vejledning om, hvordan du søger.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Hvad er det?

EHFF giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår og blive økonomisk fleksible og økologisk bæredygtige.

> Yderligere oplysninger om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Hvordan søger jeg?

Ansøg hos din nationale fiskerimyndighed.

Statsstøtte til fiskeriet

Hvad er det?

National eller regional støtte.

Flere oplysninger om statsstøtte til fiskeriet.

Hvordan søger jeg?

Ansøg hos dine nationale myndigheder.

Generel information om EU-tilskud