Námořní záležitosti

Možnosti financování

Možnosti financování

Možnosti financování

Zakázky na poskytnutí služeb a dodání zboží – Výběrová řízení

Evropská komise pořizuje zboží a služby od externích dodavatelů, které vybírá ve výběrových řízeních. Vítězem výběrového řízení se stává firma, která přijde s nejlepší nabídkou. Komise pak s touto firmou podepíše zakázku.

Jaké zakázky se vypisují?

V námořních záležitostech a v oblasti rybolovu hledá Komise nejčastěji externí dodavatele studií či údajů nebo společnosti, které vykonávají komunikační činnost.

Jak podat nabídku?

Sledujte pravidelně naše internetové stránky:

V rámci každého výběrového řízení je poskytnut přesný návod, jak se ucházet o zakázku.

Granty na projekty – Výzvy k předkládání návrhů

Evropská komise poskytuje granty na podporu konkrétních projektů (např. vědeckého výzkumu) v námořních záležitostech a oblasti rybolovu. Zveřejní výzvu k předkládání návrhů, projekty posoudí a těm, které nejlépe splňují požadovaná kritéria, udělí grant.

Jak se přihlásit?

Sledujte pravidelně naše internetové stránky:

V rámci výzvy k předkládání návrhů je poskytnut přesný návod, jak je možné se hlásit o grant.

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

O co jde?

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) poskytuje finanční prostředky odvětví rybolovu a pobřežním komunitám a pomáhá jim tak přizpůsobit se novým podmínkám a přeměnit se v ekonomicky životaschopné a ekologicky udržitelné odvětví.

> Další informace o Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Jak zažádat o finanční prostředky?

Podejte přihlášku k příslušným orgánům pro oblast rybolovu z vaší země.

Státní podpora odvětví rybolovu

O co jde?

Jde o celostátní nebo regionální dotace poskytované orgány jednotlivých členských států.

Další informace o státní podpoře odvětví rybolovu.

Jak zažádat o finanční prostředky?

Obraťte se na příslušné orgány vaší země

Všeobecné informace o možnostech financování z prostředků EU