Pomorske zadeve

Pogosta vprašanja o celostni pomorski politiki EU

Pogosta vprašanja o celostni pomorski politiki EU

Pogosta vprašanja o celostni pomorski politiki EU

Pogosta vprašanja
  1. Kaj obravnava celostna pomorska politika?
  2. Imate vprašanje v zvezi s posameznim področjem (piratstvo, proizvodnja energije na morju, morsko okolje itd.)?
  3. Zakaj je Evropska unija vključena v urejanje pomorskih zadev?
  4. Ali celostna pomorska politika posega v pristojnosti držav članic EU?
  5. Kaj je treba vedeti o razvoju celostne pomorske politike?

1. Kaj obravnava celostna pomorska politika?

Celostna pomorska politika si prizadeva za zagotovitev usklajenega ukrepanja na področju upravljanja morij in obalnih območij. Ukrepi se nanašajo na naslednja področja:

2. Imate vprašanje v zvezi s posameznim področjem (denimo piratstvo, proizvodnja energije na morju, morsko okolje itd.)?

Več informacij o posameznih pomorskih sektorjih ali dejavnostih, denimo pomorskih prevozih, ladjedelništvu, ribištvu, regionalnem razvoju, morskem okolju, piratstvu ali proizvodnji energije na morju, boste našli v razdelku s priporočenimi povezavami.

3. Zakaj je Evropska unija vključena v urejanje pomorskih zadev?

  • Evropsko unijo obdaja pet morij in dva ocena.
  • Habitati rib, morski ekosistemi, promet in varnostni problemi ne poznajo meja, zato je treba ta vprašanja obravnavati na ravni EU.
  • Po pogodbah lahko EU ukrepa na številnih področjih, ki vplivajo na pomorske dejavnosti (ribištvo, okolje, promet, pomorska varnost in nadzor, raziskave, industrijska politika itd.).
  • Kar 90 % zunanje trgovine EU in skoraj 40 % trgovine med državami članicami poteka po morju. Vedno več podatkov kaže, da je pomorski promet energijsko varčnejši od cestnega in zato okolju prijaznejši. Skupaj s premestitvijo proizvodnih dejavnosti zunaj Evrope je to pomemben izziv za evropsko gospodarstvo, naša pristanišča in pomorski promet.
  • Za razvoj pomorske znanosti, raziskav in novih tehnologij is tem bolj trajnostno uporabo morij potrebujemo znatna finančna sredstva. Za ustvarjanje sinergije med deležniki so potrebna večja prizadevanja na vseh ravneh EU.

4. Ali celostna pomorska politika posega v pristojnosti držav članic EU?

Tako kot na drugih področjih Evropska unija tudi v pomorskih zadevah ukrepa samo takrat, kadar je ukrepanje na ravni EU učinkovitejše od ukrepov posameznih držav članic (po načelu subsidiarnosti).

5. Kaj je treba vedeti o razvoju celostne pomorske politike?

Začetek celostne pomorske politike sega v leto 2007, ko je bilo zaključeno obširno javno posvetovanje. Vse uradne dokumente in informacije o napredku pri izvajanju ukrepov boste našli na spletni strani o celostni pomorski politiki.