Námorné záležitosti

Najčastejšie otázky o integrovanej námornej politike

Najčastejšie otázky o integrovanej námornej politike

Najčastejšie otázky o integrovanej námornej politike

Najčastejšie otázky
  1. Čím sa integrovaná námorná politika zaoberá?
  2. Aké sú špecifické problémy v tomto odvetví (pirátstvo, energia získavaná z mora, lodná doprava, morské prostredie atď.)?
  3. Prečo sa EÚ angažuje v námorných záležitostiach?
  4. Zasahuje integrovaná námorná politika do právomocí krajín EÚ?
  5. Aké sú historické medzníky integrovanej námornej politiky?

1. Čím sa integrovaná námorná politika zaoberá?

Integrovaná námorná politika zaručuje jednotný rozvoj politík týkajúcich sa mora a pobrežia. Oblasti politiky:

2. Aké sú špecifické problémy v tomto odvetví (pirátstvo, energia získavaná z mora, lodná doprava, morské prostredie atď.)?

Ak sa zaujímate o politiky zaoberajúce sa špecifickými námornými odvetviami a činnosťami, ako sú napríklad lodná doprava, lodiarstvo, rybné hospodárstvo, regionálny rozvoj, morské prostredie, pirátstvo, energia získavaná z mora, pozrite si tieto odkazy: nasmerujú vás priamo k príslušným zdrojom informácií.

3. Prečo sa EÚ angažuje v námorných záležitostiach?

  • Európsku úniu obklopuje päť morí a dva oceány.
  • Biotopy rýb a morské ekosystémy sa nezastavujú na hraniciach, rovnako ako problémy s dopravou a bezpečnosťou. Tieto otázky sa musia riešiť na úrovni EÚ.
  • Zmluvy o EÚ poskytujú Európskej únii právomoci konať prostredníctvom mnohých politík, ktoré ovplyvňujú morské aktivity (rybné hospodárstvo, životné prostredie, doprava, námorná bezpečnosť, výskum, priemyselná politika atď.).
  • Po mori sa uskutočňuje 90 % vonkajšieho obchodu EÚ a takmer 40 % obchodu v rámci EÚ. Čoraz viac prevláda názor, že námorná doprava je palivovo účinnejšia ako cestná doprava, a teda ohľaduplnejšia voči životnému prostrediu. To spoločne s presunom výrobných činností mimo Európy predstavuje veľkú výzvu pre európske hospodárstvo, prístavy a odvetvie námornej dopravy.
  • Veda a výskum týkajúce sa mora, ako aj nové technológie na udržateľné využitie morí si vyžadujú značný objem finančných prostriedkov. Na úrovni EÚ je potrebné vyvinúť úsilie na vytvorenie synergií medzi všetkými zúčastnenými hráčmi.

4. Zasahuje integrovaná námorná politika do právomocí krajín EÚ?

Aj v tejto oblasti, podobne ako v prípade ďalších politík, EÚ koná len v prípade, keď je spoločný postup efektívnejší ako individuálne opatrenia jednotlivých členských štátov (zásada subsidiarity).

5. Aké sú historické medzníky integrovanej námornej politiky?

Integrovaná námorná politika bola prijatá v roku in 2007 po širokej verejnej diskusii. Všetky oficiálne dokumenty a najnovšie informácie o politike nájdete na webovej lokalite integrovanej námornej politiky.