Afaceri maritime

Întrebări şi răspunsuri despre politica maritimă integrată

Întrebări şi răspunsuri despre politica maritimă integrată

Întrebări şi răspunsuri despre politica maritimă integrată

Întrebări şi răspunsuri
  1. Care sunt domeniile vizate de politica maritimă integrată?
  2. Politica maritimă integrată vizează şi aspecte specifice anumitor sectoare (piraterie, surse off-shore de energie, mediul marin etc.)?
  3. De ce este nevoie de intervenţia UE în domeniul afacerilor maritime?
  4. Politica maritimă integrată aduce atingere prerogativelor statelor membre?
  5. Care sunt principalele momente ale evoluţiei politicii maritime integrate?

1. Care sunt domeniile vizate de politica maritimă integrată?

Politica maritimă integrată vizează elaborarea şi aplicarea coerentă a politicilor din următoarele domenii de acţiune:

2. Politica maritimă integrată vizează şi aspecte specifice anumitor sectoare (piraterie, surse off-shore de energie, mediul marin etc.)?

Pentru a afla informaţii despre politicile privind sectoare şi activităţi specifice (de exemplu, transport, construcţii navale, pescuit, dezvoltare regională, mediu marin, piraterie, surse off-shore de energie etc.), accesaţi linkurile recomandate.

3. De ce este nevoie de intervenţia UE în domeniul afacerilor maritime?

  • Teritoriul UE este înconjurat de cinci mări şi două oceane.
  • Problemele legate de habitatele şi ecosistemele marine sau cele legate de transport şi securitate nu ţin cont de frontierele naţionale. De aceea, ele trebuie abordate la nivel european.
  • Conform Tratatelor, UE are competenţa de a acţiona în acest sens, prin intermediul a numeroase politici cu impact asupra activităţilor maritime (pescuit, mediu, transporturi, siguranţă şi securitate maritimă, cercetare, politică industrială etc.).
  • 90% din comerţul extern al UE şi 40 % din cel intern se desfăşoară pe cale maritimă. Se recunoaşte tot mai mult că transportul maritim necesită mai puţin combustibil decât cel rutier, dăunând aşadar mai puţin mediului. Însă dezvoltarea acestui sector, odată cu externalizarea procesului de producţie în alte zone ale globului, înseamnă şi o serie provocări majore pentru economia, porturile şi transportul maritim din UE.
  • Mai mult, activităţile de cercetare şi dezvoltarea unor noi tehnologii, care să permită utilizarea mai durabilă a mărilor, necesită fonduri considerabile. Pentru a putea fi eficienţi, trebuie să ne punem eforturile în comun.

4. Politica maritimă integrată aduce atingere prerogativelor statelor membre?

Ca şi în cazul altor domenii de acţiune, UE intervine doar când măsurile luate în comun sunt mai eficiente decât cele iniţiate de fiecare ţară în parte. Astfel se respectă aşa-numitul „principiu al subsidiarităţii”.

5. Care sunt principalele momente ale evoluţiei politicii maritime integrate?

Politica maritimă integrată a fost elaborată în 2007, în urma unei ample consultări publice. Pentru a-i urmări evoluţia şi a consulta documentele oficiale din acest domeniu, accesaţi pagina dedicată politicii maritime integrate.