Maritieme zaken

Veelgestelde vragen over het geïntegreerd maritiem beleid

Veelgestelde vragen over het geïntegreerd maritiem beleid

Veelgestelde vragen over het geïntegreerd maritiem beleid

Veelgestelde vragen
  1. Wat valt er onder het geïntegreerd maritiem beleid?
  2. Hoe zit het met specifieke kwesties (piraterij, energiewinning op zee, scheepvaart, milieu enz.)?
  3. Waarom houdt de EU zich bezig met maritieme zaken?
  4. Doet het geïntegreerd maritiem beleid afbreuk aan de bevoegdheden van de EU-landen?
  5. Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van het geïntegreerd maritiem beleid?

1. Wat valt er onder het geïntegreerd maritiem beleid?

Het geïntegreerd maritiem beleid garandeert dat de EU-landen hun beleid voor de zee en de kustgebieden zo samenhangend mogelijk vormgeven. Het gaat daarbij om:

2. Hoe zit het met specifieke kwesties (piraterij, energiewinning op zee, scheepvaart, milieu enz.)?

Heeft u belangstelling voor het beleid in verband met specifieke maritieme sectoren en activiteiten zoals scheepvaart, scheepsbouw, visserij, regionale ontwikkeling, het mariene milieu, piraterij of energiewinning op zee, kijk dan eens bij onze links. U komt zo rechtstreeks bij de relevante informatiebronnen.

3. Waarom houdt de EU zich bezig met maritieme zaken?

  • De EU grenst aan vijf zeeën en twee oceanen.
  • Visbestanden en mariene ecosystemen stoppen niet bij de grens, net zo min als de problemen op het gebied van transport en veiligheid. Daarom moeten dergelijke zaken op EU-niveau worden aangepakt.
  • Volgens de EU-verdragen is de EU bevoegd op vele terreinen die ook van invloed zijn op activiteiten op zee (visserij, milieu, vervoer, maritieme veiligheid, onderzoek, industriebeleid enz.).
  • 90%van de buitenlandse handel van de EU en bijna 40% van de handel binnen de EU gaat over zee. Het besef groeit dat zeevervoer minder brandstof kost dan vervoer over de weg, en dus milieuvriendelijker is. Samen met het vertrek van maakindustrie naar landen buiten de Europa is dat een van de grote uitdagingen voor de Europese economie, onze havens en onze maritieme sector.
  • Mariene wetenschappen, onderzoek en nieuwe technologieën voor een duurzamere exploitatie van de zeeën vergen aanzienlijke financiële middelen. Maatregelen op EU-niveau kunnen zorgen voor synergieën tussen alle betrokkenen.

4. Doet het geïntegreerd maritiem beleid afbreuk aan de bevoegdheden van de EU-landen?

Net als op alle andere gebieden treft de EU alleen gezamenlijke maatregelen als dat doeltreffender is dan individueel beleid van ieder land apart (dit is het "subsidiariteitsbeginsel").

5. Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van het geïntegreerd maritiem beleid?

Het geïntegreerd maritiem beleid werd in 2007 ingevoerd na een brede openbare raadpleging. U kunt alle officiële documenten lezen en de beleidsontwikkelingen volgen op de pagina over het geïntegreerd maritiem beleid.