Affarijiet marittimi

Mistoqsijiet Frekwenti dwar il-politika marittima integrata

Mistoqsijiet Frekwenti dwar il-politika marittima integrata

Mistoqsijiet Frekwenti dwar il-politika marittima integrata

FAQ
  1. Dwar xiex inhi l-politika marittima integrata?
  2. Xi ngħidu għall-kwistjonijiet speċifiċi tas-settur (il-piraterija, l-enerġija off-shore, it-trasport tal-merkanzija, l-ambjent marittimu, eċċ)?
  3. Għaliex l-UE hi involuta fl-affarijiet marittimi?
  4. Il-politika marittima integrata għandha effett fuq il-poteri tal-pajjiżi tal-UE?
  5. X'inhuma l-punti ewlenin tal-politika marittima integrata?

1. Dwar xiex inhi l-politika marittima integrata?

Il-politika marittima integrata tiżgura li l-politiki relatati mal-baħar u mal-kosta jiġu żviluppati b'mod koerenti. Oqsma ta' politika:

2. Xi ngħidu għall-kwistjonijiet speċifiċi tas-settur (pereżempju dwar il-piraterija, l-enerġija off-shore, it-trasport tal-merkanzija, l-ambjent marittimu)?

Jekk int interessat fil-politiki li jittrattaw setturi u attivitajiet marittimi speċifiċi, bħat-trasport tal-merkanzija, il-bini tal-bastimenti, is-sajd, l-iżvilupp reġjonali, l-ambjent marittimu, il-piraterija, l-enerġija off-shore, iċċekkja l-links li qed nirrikkmandaw: huma għandhom iwassluk għal sorsi rilevanti ta' informazzjoni.

3. Għaliex l-UE hi involuta fl-affarijiet marittimi?

  • L-UE hi mdawra b'ħames ibħra u żewġ oċeani.
  • L-ambjenti naturali tal-ħut u l-ekosistemi ma jiqfux mal-fruntieri, lanqas mal-problemi tat-trasport u tas-sigurtà. Dawn il-kwistjonijiet għandhom ikunu ttrattati fil-livell tal-UE.
  • It-Trattati tal-UE jagħtu lill-UE l-poter li taġixxi permezz ta' bosta politiki li jħallu impatt fuq l-attivitajiet tal-baħar (is-sajd, l-ambjent, it-trasport, is-sigurezza u s-sigurtà marittima, ir-riċerka, il-politika industrijali, eċċ).
  • 90% tal-kummerċ barrani tal-UE u viċin 40% tal-kummerċ fi ħdan l-UE jinġarru fuq il-baħar. Qed jikber l-għarfien li t-trasport marittimu jagħmel użu aktar effiċjenti mill-fjuwil mit-trasport stradali, u għalhekk ma jagħmilx daqstant ħsara lill-ambjent. Dan, flimkien mar-rilokazzjoni ta' attivitajiet ta' manifattura barra l-Ewropa, ħoloq sfidi kbar għall-ekonomija Ewropea, għall-portijiet tagħna u għas-settur tat-trasport marittimu.
  • Kemm ix-xjenza u r-riċerka marittima kif ukoll it-teknoloġiji l-ġodda għal użu aktar sostenibbli jeħtiġilhom finanzjament sostanzjali. Meħtieġ aktar sforz fil-livelli kollha tal-UE biex jinħolqu sinerġiji fost l-atturi kollha kkonċernati.

4. Il-politika marittima integrata għandha effett fuq il-poteri tal-pajjiżi tal-UE?

Hawn, bħal politiki oħrajn, l-UE taġixxi biss meta l-azzjoni konġunta hi aktar effettiva milli kull stat membru jaġixxi individwalment (dan hu l-prinċipju tas-"sussidjarjetà").

5. X'inhuma l-punti ewlenin tal-politika marittima integrata?

Il-politika marittima integrata kienet stabbilita fl-2007 wara konsultazzjoni pubblika wiesgħa. Għandek aċċess għad-dokumenti uffiċjali kollha u tista' ssegwi l-iżviluppi tal-politika fil-paġna tal-Politika Marittima Integrata.