Jūrlietas

Bieži uzdotie jautājumi par integrēto jūrlietu politiku

Bieži uzdotie jautājumi par integrēto jūrlietu politiku

Bieži uzdotie jautājumi par integrēto jūrlietu politiku

Bieži uzdotie jautājumi
  1. Uz ko attiecas integrētā jūrlietu politika?
  2. Kā risina specifiskus jautājumus (tādus kā pirātisms, jūrā iegūta enerģija, jūras transports, jūras vide u.c.)?
  3. Kāpēc ES ir iesaistīta jūrlietās?
  4. Vai integrētā jūrlietu politika skar ES valstu pilnvaras?
  5. Kuri ir vēsturiski svarīgākie notikumi, kas noteikuši integrēto jūrlietu politiku?

1. Uz ko attiecas integrētā jūrlietu politika?

Integrētā jūrlietu politika nodrošina, ka ar jūru un piekrastes teritorijām saistītās politikas jomas tiek attīstītas konsekventi. Politikas jomas ir šādas:

2. Kā risina specifiskus jautājumus (tādus kā pirātisms, jūrā iegūta enerģija, jūras transports, jūras vide u.c.)?

Ja jūs interesē politika, kas attiecas uz konkrētām jūrlietu nozarēm un darbībām, kā jūras transports, kuģbūve, zivsaimniecība, reģionālā attīstība, jūras vide, pirātisms, jūrā iegūta enerģija, ieskatieties mūsu ieteiktajās saitēs: tās jums palīdzēs nonākt pie attiecīgajiem informācijas avotiem.

3. Kāpēc ES ir iesaistīta jūrlietās?

  • ES ieskauj piecas jūras un divi okeāni.
  • Zivju biotopi un jūras ekosistēmas nepazīst robežu, tas pats sakāms par transporta un drošības problēmām. Šie jautājumi ir jārisina ES līmenī.
  • ES līgumi pilnvaro ES politiskai rīcībai daudzās jomās, kas ietekmē ar jūru saistītas darbības (zivsaimniecību, vidi, transportu, jūras drošumu un drošību, pētniecību, rūpniecības politiku u.c.)
  • 90% ES ārējās tirdzniecības un gandrīz 40% ES iekšējās tirdzniecības noris saistībā ar jūru. Arvien plašāk tiek atzīts, ka jūras transports degvielas ekonomijas ziņā ir pārāks par autotransportu un tāpēc ir videi draudzīgāks. Šī atskārsme un tas, ka ražošana tiek pārcelta ārpus Eiropas, ir liels izaicinājums Eiropas ekonomikai, mūsu ostām un jūras transporta nozarei.
  • Jūras zinātnei un pētījumiem, kā arī jaunajām tehnoloģijām, kuru mērķis ir ilgtspējīgāks jūru izmantojums, ir vajadzīgs vērā ņemams finansējums. Visos ES līmeņos ir jāpieliek pūliņi, lai radītu sinerģijas starp visām ieinteresētajām personām.

4. Vai integrētā jūrlietu politika skar ES valstu pilnvaras?

ES rīkojas tikai tad, kad kopīga rīcība ir efektīvāka par atsevišķu dalībvalstu nošķirtu rīcību (tas ir "subsidiaritātes princips").

5. Kuri ir vēsturiski svarīgākie notikumi, kas noteikuši integrēto jūrlietu politiku?

Integrēto jūrlietu politiku izveidoja 2007. gadā pēc plašas sabiedriskās apspriešanas. Ar visiem politiskajiem dokumentiem un politikas attīstību varat iepazīties integrētās jūrlietu politikas lapā.