Jūrų reikalai

Dažnai užduodami klausimai apie integruotąją jūrų politiką

Dažnai užduodami klausimai apie integruotąją jūrų politiką

Dažnai užduodami klausimai apie integruotąją jūrų politiką

DUK
  1. Kokia integruotosios jūrų politikos taikymo sritis?
  2. Kaip sprendžiami šiam sektoriui būdingi klausimai (piratavimas, energetika atviroje jūroje, laivyba, jūrų aplinka ir kt.)?
  3. Kodėl ES dalyvauja sprendžiant jūrų klausimus?
  4. Ar integruotąja jūrų politika ribojamos ES šalių galios?
  5. Kokie pagrindiniai integruotosios jūrų politikos formavimo etapai?

1. Kokia integruotosios jūrų politikos taikymo sritis?

Integruotąja jūrų politika užtikrinama, kad su jūromis ir pakrantėmis susijusi politika būtų formuojama darniai. Politikos sritys:

2. Kaip sprendžiami šiam sektoriui būdingi klausimai (piratavimas, energetika atviroje jūroje, laivyba, jūrų aplinka ir kt.)?

Jei domitės politika, susijusia su tam tikrais jūrų sektoriais ir veikla, pavyzdžiui, laivyba, laivų statyba, žuvininkyste, regionine plėtra, jūrų aplinka, piratavimu, energetika atviroje jūroje, spustelėkite mūsų rekomenduojamas nuorodas, nukreipsiančias jus į atitinkamus informacijos šaltinius.

3. Kodėl ES dalyvauja sprendžiant jūrų klausimus?

  • ES supa penkios jūros ir du vandenynai.
  • Žuvų buveinės ir jūrų ekosistemos sienų nepaiso, pasienyje nesibaigia ir transporto bei saugumo problemos. Šie klausimai privalo būti sprendžiami ES lygmeniu.
  • ES sutartimis Europos Sąjungai suteikiami įgaliojimai veikti daugelyje politikos sričių, turinčių poveikio veiklai jūrose. Tai žuvininkystė, aplinka, transportas, jūrų saugumas ir apsauga jūroje, moksliniai tyrimai, pramonės politika ir kt.
  • Jūra vykdoma 90 % ES išorės prekybos ir beveik 40 % ES vidaus prekybos. Vis dažniau pripažįstama, kad jūrų transportas naudoja mažiau degalų nei kelių transportas, todėl jis mažiau kenkia aplinkai. Šis klausimas ir gamybos perkėlimas už Europos ribų – didžiulis uždavinys Europos ekonomikai, uostams ir jūrų transporto sektoriui.
  • Jūrų mokslui ir moksliniams tyrimams bei naujoms technologijoms, kuriomis siekiama, kad jūromis būtų naudojamasi tausiau, reikia nemažai lėšų. Norint užtikrinti sąveiką tarp visų susijusių dalyvių, reikia pastangų visais ES lygmenimis.

4. Ar integruotąja jūrų politika ribojamos ES šalių galios?

Šioje kaip ir kitose politikos srityse ES veikia tik tuomet, kai efektyviau imtis bendrų veiksmų, o ne kiekvienai valstybei narei veikti pavieniui (tai vadinama subsidiarumo principu).

5. Kokie pagrindiniai integruotosios jūrų politikos formavimo etapai?

Integruotoji jūrų politika buvo suformuota 2007 m. po plataus masto konsultacijų su visuomene. Integruotosios jūrų politikos svetainėje pateikti visi oficialūs dokumentai, joje galite stebėti ir politikos raidą.