Meriasiat

Usein kysyttyä yhdennetystä meripolitiikasta

Usein kysyttyä yhdennetystä meripolitiikasta

Usein kysyttyä yhdennetystä meripolitiikasta

Usein kysyttyä
  1. Mitä yhdennetty meripolitiikka kattaa?
  2. Kuinka hoidetaan alakohtaiset kysymykset (merirosvouksen torjunta, energiantuotanto merellä, meriliikenne, meriympäristö jne.)?
  3. Miksi EU on mukana meriasioiden hoitamisessa?
  4. Rajoittaako yhdennetty meripolitiikka EU-maiden itsemääräämisoikeutta?
  5. Mitkä ovat yhdennetyn meripolitiikan tärkeimmät saavutukset?

1. Mitä yhdennetty meripolitiikka kattaa?

Yhdennetyllä meripolitiikalla varmistetaan, että meri- ja rannikkoaiheista politiikkaa kehitetään johdonmukaisesti. Siihen kuuluvat seuraavat politiikan alat:

2. Kuinka hoidetaan alakohtaiset kysymykset (esim. merirosvouksen torjunta, energiantuotanto merellä, meriliikenne ja meriympäristö)?

Jos olet kiinnostunut meriasioiden alakokonaisuuksista kuten meriliikenteestä, laivanrakennuksesta, kalastuksesta, alueellisesta kehityksestä, meriympäristöstä, merirosvouksen torjunnasta tai merellä tapahtuvasta energiantuotannosta, tutustu suosittelemiimme linkkeihin, joiden kautta saat lisätietoa.

3. Miksi EU on mukana meriasioiden hoitamisessa?

  • Eurooppa on merten ympäröimä.
  • Kalojen elinympäristöt ja merten ekosysteemit eivät tunne rajoja, kuten eivät liikenne- tai turvallisuusongelmatkaan. Näitä kysymyksiä on käsiteltävä EU:n tasolla.
  • EU:n perussopimusten nojalla EU:lla on valtuudet toimia monilla politiikan aloilla, jotka vaikuttavat merelliseen toimintaan (kalastus, ympäristö, liikenne, merten turvallisuus, tutkimus, teollisuuspolitiikka jne.).
  • EU:n ulkomaankaupan kuljetuksista 90 prosenttia tapahtuu meritse. Vastaava osuus EU:n sisäisessä kaupassa on lähes 40 prosenttia. Yhä yleisemmän käsityksen mukaan meriliikenne on polttoainetehokkaampaa kuin maantieliikenne, mikä tekee siitä myös ympäristöystävällisempää. Lisäksi kun valmistustoimintaa siirtyy Euroopan ulkopuolelle, Euroopan taloudella, satamilla ja meriliikenteellä on edessään suuria haasteita.
  • Merentutkimus ja merten kestävämmän käytön mahdollistava uusi teknologia vaativat huomattavaa rahoitusta. Yhteistyö kaikilla EU:n tasoilla on tarpeen, jotta voidaan luoda synergioita kaikkien osapuolten kesken.

4. Rajoittaako yhdennetty meripolitiikka EU-maiden itsemääräämisoikeutta?

EU toimii meriasioissa kuten kaikilla muillakin politiikan aloilla eli ainoastaan silloin, kun yhteisillä toimilla saavutetaan enemmän kuin yksittäisten maiden erillisillä toimilla (EU:n ns. toissijaisuusperiaate).

5. Mitkä ovat yhdennetyn meripolitiikan tärkeimmät saavutukset?

Yhdennetty meripolitiikka luotiin vuonna 2007 laajan julkisen kuulemisen jälkeen. Kaikki siihen liittyvä tieto virallisine asiakirjoineen löytyy yhdennetyn meripolitiikan sivulta.