Merendus

Korduma kippuvad küsimused integreeritud merenduspoliitika kohta

Korduma kippuvad küsimused integreeritud merenduspoliitika kohta

Korduma kippuvad küsimused integreeritud merenduspoliitika kohta

KKK
  1. Millega integreeritud merenduspoliitika tegeleb?
  2. Milline on seos sektoripõhiste küsimustega (piraatlus, avamereenergia, laevandus, merekeskkond jne)?
  3. Miks on EL merendusküsimustega seotud?
  4. Kas integreeritud merenduspoliitika mõjutab ELi liikmesriikide volitusi?
  5. Millised on verstapostid integreeritud merenduspoliitika ajaloos?

1. Millega integreeritud merenduspoliitika tegeleb?

Integreeritud merenduspoliitika tagab, et mere- ja rannikupoliitikat arendatakse ühtsel viisil. Poliitikavaldkonnad:

2. Milline on seos sektoripõhiste küsimustega (piraatlus, avamereenergia, laevandus, merekeskkond jne)?

Kui olete huvitatud poliitikast, mis käsitleb konkreetseid merendussektoreid ja seonduvaid tegevusi (nt laevandus, laevaehitus, kalandus, piirkondlik areng, merekeskkond, piraatlus, avamereenergia) – siis tutvuge meie soovituslike linkidega: need viivad teid asjakohaste teabeallikate juurde.

3. Miks on EL merendusküsimustega seotud?

  • ELi ümbritseb viis merd ja kaks ookeani.
  • Kalade elupaigad ja mere ökosüsteemid ei ole piiratud riigipiiridega ning sama kehtib ka transpordi ja julgeolekuprobleemide puhul. Asjaomaste küsimustega tuleb tegeleda ELi tasandil.
  • ELi aluslepingud annavad ELile volitused tegutseda mitmes poliitikavaldkonnas, mis mõjutavad merega seonduvat (kalandus, keskkond, transport, meresõiduohutus ja -turvalisus, teadusuuringud, tööstuspoliitika jne).
  • 90% ELi väliskaubandusest ja peaaegu 40% ELi sisesest kaubandusest toimub meritsi. Üha enam tunnistatakse, et meretranspordi puhul on kütusetõhusus suurem kui maanteetranspordi puhul ning seega on see ka keskkonnasõbralikum. Koos tootmistegevuse üleviimisega Euroopast väljapoole, kujutab see suurt probleemi Euroopa majandusele, meie sadamatele ja meretranspordisektorile.
  • Merendusega seonduv teadus- ja uurimistegevus ning uued tehnoloogiad merede jätkusuutlikumaks kasutamiseks nõuavad märkimisväärset rahalist toetust. Vaja on kogu ELi tasandit hõlmavaid jõupingutusi, et luua sünergiad kõigi osapoolte vahel.

4. Kas integreeritud merenduspoliitika mõjutab ELi liikmesriikide volitusi?

Nagu ka muude poliitikavaldkondade puhul, nii tegutseb EL siingi üksnes siis, kui ühised meetmed on iga liikmesriigi individuaalsest tegutsemisest tõhusamad (seda kutsutakse subsidiaarsuse põhimõtteks).

5. Millised on verstapostid integreeritud merenduspoliitika ajaloos?

Integreeritud merenduspoliitikale pandi alus 2007. aastal pärast ulatuslikku avalikku konsultatsiooni. Integreeritud merenduspoliitika veebisaidil avaneb teil juurdepääs kõigile ametlikele dokumentidele ning seal saate jälgida ka asjaomase valdkonna poliitika arengut.