Maritime anliggender

Spørgsmål og svar om den integrerede havpolitik

Spørgsmål og svar om den integrerede havpolitik

Spørgsmål og svar om den integrerede havpolitik

Spørgsmål og svar
  1. Hvad er formålet med den integrerede havpolitik?
  2. Hvad med sektorspecifikke spørgsmål (pirateri, offshore-energi, shipping, havmiljø osv.)?
  3. Hvorfor er EU involveret i maritime anliggender?
  4. Tilsidesætter den integrerede havpolitik EU-landenes beføjelser?
  5. Hvad er milepælene for den integrerede havpolitik?

1. Hvad er formålet med den integrerede havpolitik?

Den integrerede havpolitik sikrer, at politikker, der berører kyst- og havområder, udarbejdes på en sammenhængende måde. Politikområder:

2. Hvad med sektorspecifikke spørgsmål (pirateri, offshore-energi, shipping, havmiljø osv.)?

Hvis du interesserer dig for politikker, der vedrører specifikke maritime sektorer og aktiviteter såsom shipping, skibsbygning, fiskeri, regional udvikling, havmiljø, pirateri eller offshore-energi, kan du se vores anbefalede links: de fører dig videre til relevante informationskilder.

3. Hvorfor er EU involveret i maritime anliggender?

  • EU er omgivet af syv have.
  • Fiskehabitater og økosystemer i havet kender ingen grænser, og det samme gælder transport- og sikkerhedsanliggender. Disse spørgsmål skal behandles på EU-plan.
  • EU's traktater giver EU beføjelse til at handle gennem forskellige politikker, der har indvirkning på havaktiviteter (fiskeri, miljø, transport, søfartssikkerhed, forskning, industripolitik osv.).
  • Ved 90 % af EU's udenrigshandel og næsten 40 % af den interne handel foregår transporten til søs. Det anerkendes i stigende grad, at søtransport er mere brændstoføkonomisk end vejtransport og derfor bedre for miljøet. Dette, samt det faktum, at produktion flyttes uden for Europa, er en stor udfordring for EU's økonomi, vores havne og den maritime transportsektor.
  • Havvidenskab og -forskning samt nye teknologier for mere bæredygtig anvendelse af havene kræver omfattende støtte. Der skal sættes ind på alle niveauer i EU for at skabe synergier mellem de berørte aktører.

4. Tilsidesætter den integrerede havpolitik EU-landenes beføjelser?

EU handler, som på alle andre politikområder, kun når en fælles indsats er mere effektiv, end hvis de enkelte medlemslande handler alene (det såkaldte "subsidiaritetsprincip").

5. Hvad er milepælene for den integrerede havpolitik?

Den integrerede havpolitik blev udarbejdet i 2007 efter en omfattende offentlig høring. Du kan se alle de officielle dokumenter og følge politikkens udvikling på siden om den integrerede havpolitik.