Námořní záležitosti

Časté otázky týkající se integrované námořní politiky

Časté otázky týkající se integrované námořní politiky

Časté otázky týkající se integrované námořní politiky

Časté otázky
  1. Čím se integrovaná námořní politika zabývá?
  2. Do jaké míry je zaměřena na specifické otázky související s tímto odvětvím (pirátství, výroba energie na otevřeném moři, námořní doprava, ochrana mořského prostředí atd.)?
  3. Proč se v námořních záležitostech angažuje EU?
  4. Nenarušuju integrovaná námořní politika pravomoce jednotlivých států EU?
  5. Jak se integrovaná námořní politika vyvíjela?

1. Čím se integrovaná námořní politika zabývá?

Díky integrované námořní politice je tvorba všech politik, které se týkají moře a pobřeží, vzájemně provázaná. Mezi oblasti politik patří:

2. Do jaké míry je zaměřena na specifické otázky související s tímto odvětvím (pirátství, výroba energie na otevřeném moři, námořní doprava, ochrana mořského prostředí atd.)?

Pokud vás zajímají politiky, které se zabývají specifickými problémy a činnostmi v námořním odvětví, jako je námořní doprava, stavba lodí, rybolov, regionální rozvoj, ochrana mořského prostředí, pirátství nebo výroba energie na moři, doporučejeme vám naše odkazy, jejichž prostřednictvím se dostanete k relevantním zdrojům příslušných informací.

3. Proč se v námořních záležitostech angažuje EU?

  • Území Evropské unie je obklopeno pěti moři a dvěma oceány.
  • Prostředí, kde se pohybují mořští živočichové, a mořské ekosystémy obecně se neomezují státními hranicemi. Totéž platí i pro dopravní a bezpečnostní problémy v námořní oblasti. Právě proto je nutné se jim věnovat na úrovni EU.
  • Smlouvy o EU dávají Evropské unii pravomoc jednat prostřednictvím celé řady politik, které mají dopad na činnost probíhající na moři nebo na mořském pobřeží (rybolov, ochrana životního prostředí, doprava, námořní bezpečnost, výzkum, průmysl atd.).
  • 90 % vnějšího a téměř 40 % vnitřního obchodu EU se realizuje po moři. Stále více se uznává, že spotřeba pohonných hmot je u námořní dopravy daleko menší než u dopravy silniční, a je tedy také šetrnější k životnímu prostředí. Tato skutečnost a rovněž fakt, že výrobní činnosti jsou z velké části přesunuty mimo Evropu, staví před evropskou ekonomiku, přístavy a celé odvětví námořní dopravy nelehké úkoly.
  • Pokud chceme moře a oceány i nadále využívat, neobejde se to bez náležitého financování vědních oborů a výzkumu zabývajících se moři. Na úrovni EU je třeba vyvinou úsilí tak, aby bylo možné mezi aktéry v tomto odvětví využít synergie.

4. Nenarušuje integrovaná námořní politika pravomoce jednotlivých států EU?

Tak jako v případě jiných politik zasahuje EU pouze tehdy, je-li společný postup efektivnější než jednotlivá opatření členských států (jde o tzv. zásadu subsidiarity).

5. Jak se integrovaná námořní politika vyvíjela?

Integrovaná námořní politika vznikla v roce 2007 po rozsáhlých veřejných konzultacích. Všechny oficiální dokumenty jsou k dispozici na stránkách integrované námořní politiky, kde lze také sledovat její nejnovější vývoj.