Havsfrågor

Fakta och siffror

Fakta och siffror

Fakta och siffror

Allmänna fakta

 • Av EU:s 28 medlemsländer gränsar 23 till havet.
 • EU:s kustlinje är sju gånger längre än den amerikanska och fyra gånger längre än den ryska.
 • Kustregionerna står för nästan hälften av EU:s befolkning och BNP.
 • Till ytan sett består EU-ländernas territorium av mer vatten än land.
 • Om man räknar in de utomeuropeiska regionerna har EU världens största territorialvatten.

Den europeiska havsatlasen

I den europeiska havsatlasen hittar du information om Europas hav (på engelska, franska och tyska). Informationen är uppdelad på åtta ämnen:

 • Geografi
 • Natur – badvatten, skyddade områden m.m.
 • Turism – museer, akvarier m.m.
 • Säkerhet – oljeutsläpp, olycksdrabbade områden m.m.
 • Befolkning och sysselsättning – kustbefolkning, sysselsättning inom fisket m.m.
 • Transport och energi – gods- och passagerartrafik m.m.
 • Styrning och EU-frågor – lokala aktionsgrupper för fiske, regionala rådgivande nämnder m.m.
 • Fiske och vattenbruk – fiskekvoter, fiskebestånd, fiskodlingar m.m.

Mer om havsfrågor på webbplatsen