Havsfrågor

Fakta och siffror

Fakta och siffror

Fakta och siffror

Allmänna fakta

 • Av EU:s 28 medlemsländer gränsar 23 till havet.
 • EU:s kustlinje är sju gånger längre än den amerikanska och fyra gånger längre än den ryska.
 • Kustregionerna står för nästan hälften av EU:s befolkning och BNP.
 • Till ytan sett består EU-ländernas territorium av mer vatten än land.
 • Om man räknar in de utomeuropeiska regionerna har EU världens största territorialvatten.

Den europeiska havsatlasen

I den europeiska havsatlasen hittar du information om Europas hav (på engelska, franska och tyska). Informationen är uppdelad på åtta ämnen:

 • Geografi
 • Natur – badvatten, skyddade områden m.m.
 • Turism – museer, akvarier m.m.
 • Säkerhet – oljeutsläpp, olycksdrabbade områden m.m.
 • Befolkning och sysselsättning – kustbefolkning, sysselsättning inom fisket m.m.
 • Transport och energi – gods- och passagerartrafik m.m.
 • Styrning och EU-frågor – lokala aktionsgrupper för fiske, regionala rådgivande nämnder m.m.
 • Fiske och vattenbruk – fiskekvoter, fiskebestånd, fiskodlingar m.m.

Mer om havsfrågor på webbplatsen

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

Pages