Pomorske zadeve

Osnovni podatki

Osnovni podatki

Osnovni podatki

Splošni podatki

 • Od 28 držav EU jih ima 23 morsko obalo.
 • Morska obala EU je sedemkrat daljša od obale ZDA in štirikrat od ruske.
 • V obmorskih regijah živi skoraj polovica prebivalcev Unije, ki ustvarijo skoraj polovico njenega BDP.
 • Glede na površino imajo države EU več morja kot kopnega.
 • EU ima največje pomorsko ozemlje na svetu (vključno s svojimi najbolj oddaljenimi regijami).

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij ponuja informacije o evropskih morjih (v angleščini, nemščini in francoščini). Atlas zajema 8 glavnih področij:

 • geografija,
 • narava – kakovost kopalnih voda, zaščitena območja itd.,
 • turizem – muzeji, akvariji itd.,
 • nadzor in varnost – razlitja nafte, pogostost nesreč itd.,
 • prebivalci in zaposlovanje – gostota prebivalstva na obalnih območjih, delovna mesta v ribiški industriji itd.,
 • promet in energija – prevoz blaga in potnikov itd.,
 • upravljanje in evropske politike – lokalne akcijske skupine, regionalni svetovalni sveti itd.,
 • ribištvo in ribogojstvo – ribolovne kvote, staleži rib, ribogojnice itd.

Drugi viri pomorskih informacij