Pomorske zadeve

Osnovni podatki

Osnovni podatki

Osnovni podatki

Splošni podatki

 • Od 28 držav EU jih ima 23 morsko obalo.
 • Morska obala EU je sedemkrat daljša od obale ZDA in štirikrat od ruske.
 • V obmorskih regijah živi skoraj polovica prebivalcev Unije, ki ustvarijo skoraj polovico njenega BDP.
 • Glede na površino imajo države EU več morja kot kopnega.
 • EU ima največje pomorsko ozemlje na svetu (vključno s svojimi najbolj oddaljenimi regijami).

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij ponuja informacije o evropskih morjih (v angleščini, nemščini in francoščini). Atlas zajema 8 glavnih področij:

 • geografija,
 • narava – kakovost kopalnih voda, zaščitena območja itd.,
 • turizem – muzeji, akvariji itd.,
 • nadzor in varnost – razlitja nafte, pogostost nesreč itd.,
 • prebivalci in zaposlovanje – gostota prebivalstva na obalnih območjih, delovna mesta v ribiški industriji itd.,
 • promet in energija – prevoz blaga in potnikov itd.,
 • upravljanje in evropske politike – lokalne akcijske skupine, regionalni svetovalni sveti itd.,
 • ribištvo in ribogojstvo – ribolovne kvote, staleži rib, ribogojnice itd.

Drugi viri pomorskih informacij

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

Pages