Fakty a čísla

Fakty a čísla

Fakty a čísla

Fakty a čísla

Ďalšie zdroje námorných informácií na tejto webovej lokalite

Infographics

Infographics
The Blue Economy of the European Union

Fact sheet on the European blue economy (without the seabasin data)

Pages