Námorné záležitosti

Fakty a čísla

Fakty a čísla

Fakty a čísla

Niekoľko všeobecných faktov

 • 23 z 28 krajín EÚ má morské pobrežie.
 • Pobrežie EÚ je sedemkrát dlhšie ako pobrežie USA a štyrikrát dlhšie ako pobrežie Ruska.
 • Námorné regióny EÚ sú domovom takmer polovice jej obyvateľstva a vytvárajú takmer polovicu jej HDP.
 • Z hľadiska plochy je v jurisdikcii krajín EÚ viac mora než pevniny.
 • Vrátane odľahlých regiónov má EÚ najväčšie námorné teritórium na svete.

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí poskytuje priamy prístup k informáciám o európskych moriach (k dispozícii v angličtine, nemčine a francúzštine). Mapy pokrývajú 8 hlavných tém:

 • Geografia
 • Príroda – kvalita vody na kúpanie, chránené oblasti atď.
 • Cestovný ruch – múzeá, akváriá atď.
 • Bezpečnosť – veľké ropné znečistenia, výskyt nehôd atď.
 • Ľudia a zamestnanie – obyvateľstvo na pobrežiach, zamestnanie v rybárskom priemysle atď.
 • Doprava a energia – nákladná a osobná doprava atď.
 • Riadenie a európske politiky – miestne akčné skupiny pre rybné hospodárstvo (FLAG), regionálne poradné rady (RAC) atď.
 • Rybné hospodárstvo a akvakultúra – kvóty na rybolov, stav zásob rýb, chov rýb atď.

Ďalšie zdroje námorných informácií na tejto webovej lokalite

Infographics

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

A boost for blue jobs in Europe

The maritime economy is a driver for Europe’s prosperity.

Five years after the Blue Growth Strategy was launched, the European Union has achieved many results.

Pages