Námorné záležitosti

Fakty a čísla

Fakty a čísla

Fakty a čísla

Niekoľko všeobecných faktov

 • 23 z 28 krajín EÚ má morské pobrežie.
 • Pobrežie EÚ je sedemkrát dlhšie ako pobrežie USA a štyrikrát dlhšie ako pobrežie Ruska.
 • Námorné regióny EÚ sú domovom takmer polovice jej obyvateľstva a vytvárajú takmer polovicu jej HDP.
 • Z hľadiska plochy je v jurisdikcii krajín EÚ viac mora než pevniny.
 • Vrátane odľahlých regiónov má EÚ najväčšie námorné teritórium na svete.

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí poskytuje priamy prístup k informáciám o európskych moriach (k dispozícii v angličtine, nemčine a francúzštine). Mapy pokrývajú 8 hlavných tém:

 • Geografia
 • Príroda – kvalita vody na kúpanie, chránené oblasti atď.
 • Cestovný ruch – múzeá, akváriá atď.
 • Bezpečnosť – veľké ropné znečistenia, výskyt nehôd atď.
 • Ľudia a zamestnanie – obyvateľstvo na pobrežiach, zamestnanie v rybárskom priemysle atď.
 • Doprava a energia – nákladná a osobná doprava atď.
 • Riadenie a európske politiky – miestne akčné skupiny pre rybné hospodárstvo (FLAG), regionálne poradné rady (RAC) atď.
 • Rybné hospodárstvo a akvakultúra – kvóty na rybolov, stav zásob rýb, chov rýb atď.

Ďalšie zdroje námorných informácií na tejto webovej lokalite

Infographics