Gospodarka morska

Fakty i liczby

Fakty i liczby

Fakty i liczby

Podstawowe informacje

 • 23 z 28 krajów UE mają bezpośredni dostęp do morza.
 • Linia brzegowa UE jest 7 razy dłuższa od linii brzegowej USA i 4 razy dłuższa od linii brzegowej Rosji.
 • W regionach nadmorskich mieszka prawie połowa ludności UE. Generują one prawie połowę unijnego PKB.
 • Morza zajmują większą część terytorium UE niż obszary lądowe.
 • Włącznie z regionami peryferyjnymi Unia Europejska posiada największe na świecie obszary morskie.

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz zapewnia bezpośredni dostęp do informacji o morzach Europy (w języku angielskim, niemieckim i francuskim). Mapy obejmują 8 głównych obszarów tematycznych:

 • Geografia
 • Przyroda – jakość wody w kąpieliskach, obszary chronione itp.
 • Turystyka – muzea, oceanaria itp.
 • Bezpieczeństwo i ochrona – wycieki oleju na dużą skalę, natężenie wypadków itp.
 • Ludzie i zatrudnienie – ludność w regionach nadmorskich, zatrudnienie w sektorze rybołówstwa itp.
 • Transport i energia – przewozy towarowe i pasażerskie itp.
 • Zarządzanie i obszary polityki UE – lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa, regionalne komitety doradcze itp.
 • Rybołówstwo i akwakultura – kwoty połowowe, stan zasobów rybnych, hodowla ryb itp.

Inne źródła informacji na temat polityki morskiej na tej stronie