Gospodarka morska

Fakty i liczby

Fakty i liczby

Fakty i liczby

Podstawowe informacje

 • 23 z 28 krajów UE mają bezpośredni dostęp do morza.
 • Linia brzegowa UE jest 7 razy dłuższa od linii brzegowej USA i 4 razy dłuższa od linii brzegowej Rosji.
 • W regionach nadmorskich mieszka prawie połowa ludności UE. Generują one prawie połowę unijnego PKB.
 • Morza zajmują większą część terytorium UE niż obszary lądowe.
 • Włącznie z regionami peryferyjnymi Unia Europejska posiada największe na świecie obszary morskie.

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz zapewnia bezpośredni dostęp do informacji o morzach Europy (w języku angielskim, niemieckim i francuskim). Mapy obejmują 8 głównych obszarów tematycznych:

 • Geografia
 • Przyroda – jakość wody w kąpieliskach, obszary chronione itp.
 • Turystyka – muzea, oceanaria itp.
 • Bezpieczeństwo i ochrona – wycieki oleju na dużą skalę, natężenie wypadków itp.
 • Ludzie i zatrudnienie – ludność w regionach nadmorskich, zatrudnienie w sektorze rybołówstwa itp.
 • Transport i energia – przewozy towarowe i pasażerskie itp.
 • Zarządzanie i obszary polityki UE – lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa, regionalne komitety doradcze itp.
 • Rybołówstwo i akwakultura – kwoty połowowe, stan zasobów rybnych, hodowla ryb itp.

Inne źródła informacji na temat polityki morskiej na tej stronie

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

Pages