Maritieme zaken

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Algemeen

 • 23 van de 28 EU-landen hebben een kust.
 • De totale kustlijn van de EU is 7 maal zo lang als die van de VS en 4 maal zo lang als die van Rusland.
 • Bijna de helft van de EU-bevolking woont in kustgebieden, en die gebieden zijn goed voor bijna de helft van het bbp.
 • Meer dan de helft van het territorium van de EU-landen bestaat uit water.
 • Als ook de ultraperifere regio's worden meegerekend, heeft de EU het grootste zeeterritorium te wereld.

Europese zeeatlas

In de Europese zeeatlas kan iedereen informatie vinden over de Europese zeeën (in het Engels, Duits en Frans). Er zijn kaarten met 8 thema's:

 • Aardrijkskunde
 • Natuur: zwemwaterkwaliteit, beschermde natuurgebieden, enz.
 • Toerisme: musea, aquaria, enz.
 • Veiligheid: milieuvervuiling, ongevallenstatistieken, enz.
 • Bevolking en werkgelegenheid: inwoners van kustgebieden, werkgelegenheid in de visserijsector, enz.
 • Transport en energie: goederen- en passagiersvervoer, enz.
 • Bestuur en Europees beleid: plaatselijke actiegroepen voor de visserij (FLAG's), regionale adviesraden (RAR's), enz.
 • Visserij en aquacultuur: visserijquota, visstand, viskwekerijen, enz.

Andere bronnen op deze website

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

Pages