Affarijiet marittimi

Fatti u ċifri

Fatti u ċifri

Fatti u ċifri

Xi ftit fatti ġenerali

 • 23 minn 28 pajjiż tal-UE għandhom kosta.
 • Il-kosta tal-UE hi 7 darbiet itwal minn dik tal-Istati Uniti u 4 darbiet itwal minn tar-Russja.
 • Ir-reġjuni marittimi tal-UE jabitaw fihom madwar nofs il-populazzjoni tagħha u jammontaw għal kważi nofs il-PGD.
 • F'termini ta' erja ta' superfiċje, hemm aktar baħar milli art taħt il-ġurisdizzjoni tal-pajjiżi tal-UE.
 • Flimkien mar-reġjuni periferali, l-UE għandha l-akbar territorju marittimu fid-dinja.

Atlas Ewropew tal-Ibħra

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra jippermetti aċċess dirett għall-informazzjoni dwar l-ibħra Ewropej (disponibbli bl-Ingliż, il-Ġermaniż u l-Franċiż). Il-mapep ikopru 8 temi prinċipali:

 • Ġeografija
 • Natura – kwalità tal-ilma għall-għawm, żoni protetti, eċċ.
 • Turiżmu – mużewijiet, akkwarji, etc.
 • Siġurta u sigurezza – tixrid ta' żejt ewlieni, densità tal-aċċidenti, eċċ.
 • Nies u impjiegi – populazzjoni tal-kosta, impjiegi fl-industrija tas-sajd, eċċ.
 • Trasport u enerġija – trasport marittimu għall-prodotti u passiġġieri, eċċ.
 • Governanza u politiki Ewropej – gruppi ta' azzjoni lokali tas-sajd (FLAGs), kunsilli għall-pariri reġjonali (RACs), eċċ.
 • Sajd u akkwakultura – kwoti ta' sajd, stat tal-istokks tal-ħut, farms tal-ħut, eċċ.

Sorsi oħrajn ta' informazzjoni marittima f'dan il-websajt

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

Pages