Jūrlietas

Fakti un skaitļi

Fakti un skaitļi

Fakti un skaitļi

Daži vispārēji fakti

 • No 28 ES valstīm 23 ir piekrastes līnija.
 • ES piekrastes līnija ir 7 reizes garāka nekā ASV un 4 reizes garāka nekā Krievijai.
 • ES piejūras reģionos mīt gandrīz puse no ES iedzīvotājiem, un tur saražo gandrīz pusi no IKP.
 • Platības ziņā ES valstu jurisdikcijā jūru ir vairāk nekā sauszemes.
 • Ieskaitot tās attālos reģionus, ES ir pasaules lielākā jūru teritorija.

Eiropas jūru atlants

Eiropas jūru atlants nodrošina tiešu piekļuvi informācijai par Eiropas jūrām (angļu, vācu un franču valodā). Kartēs aplūkotas astoņas galvenās tēmas.

 • Ģeogrāfija
 • Daba – peldūdeņu kvalitāte, aizsargājamās teritorijas u.c.
 • Tūrisms – muzeji, akvāriji u.c.
 • Drošība un drošums – smagi naftas noplūdes gadījumi, negadījumu biežums u.c.
 • Cilvēki un nodarbinātība – piekrastes iedzīvotāji, nodarbinātība zivsaimniecības nozarē u.c.
 • Transports un enerģētika – preču pārvadājumi, pasažieru transports u.c.
 • Pārvaldība un ES politikas jomas – zivsaimniecības vietējās rīcības grupas (ZVRG), reģionālās konsultatīvās padomes (RKP) u.c.
 • Zivsaimniecība un akvakultūra – zvejas kvotas, zvejas resursu stāvoklis, zivjaudzētavas u.c.

Citi jūrlietu informācijas avoti šajā tīmekļa vietnē