Jūrų reikalai

Faktai ir skaičiai

Faktai ir skaičiai

Faktai ir skaičiai

Keli bendri faktai

 • 23 iš 28 ES šalių ribojasi su jūra.
 • ES pakrantė septynis kartus ilgesnė už JAV ir keturis kartus – už Rusijos pakrantę.
 • ES pajūrio regionuose gyvena beveik pusė jos gyventojų ir sukuriama beveik pusė jos bendrojo vidaus produkto.
 • ES šalių jurisdikcijoje yra daugiau jūros nei sausumos paviršiaus ploto.
 • Įskaičiavus atokiausius ES regionus, jos teritoriniai vandenys – didžiausi pasaulyje.

Europos jūrų atlasas

Europos jūrų atlase anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis pateikiama informacijos apie Europos jūras. Pagrindinės aštuonios žemėlapių temos:

 • Geografija
 • Gamta: maudyklų vandens kokybė, saugomos teritorijos ir kt.
 • Turizmas: muziejai, akvariumai ir kt.
 • Saugumas ir apsauga: didelės naftos išsiliejimo avarijos, nelaimių dažnis ir kt.
 • Žmonės ir užimtumas: pakrančių gyventojai, užimtumas žuvininkystės sektoriuje ir kt.
 • Transportas ir energetika: prekių ir keleivių vežimas ir kt.
 • Valdymas ir Europos politika: žuvininkystės vietos veiklos grupės, regioninės patariamosios tarybos ir kt.
 • Žuvininkystė ir akvakultūra: žvejybos kvotos, žuvų išteklių būklė, žuvininkystės ūkiai ir kt.

Kiti informacijos apie jūras šaltiniai šioje svetainėje

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

A boost for blue jobs in Europe

The maritime economy is a driver for Europe’s prosperity.

Five years after the Blue Growth Strategy was launched, the European Union has achieved many results.

Pages