Tengerügy

Tények és adatok

Tények és adatok

Tények és adatok

Néhány általános adat

 • A 28 tagállam közül 23 rendelkezik tengerparttal.
 • Az Európai Unió tengerpartja hétszer hosszabb, mint az Egyesült Államoké, és négyszer hosszabb, mint Oroszországé.
 • Az EU partvidéki térségei a lakosság közel felének adnak otthont, és a GDP közel fele is innen származik.
 • A tagállamok joghatósága alá tartozó tengerek területe nagyobb, mint a szárazföldi területeké.
 • A távoli régiókkal együtt az EU tengeri területe a legnagyobb a világon.

Európai Tengeri Atlasz

Az Európai Tengeri Atlasz közvetlen hozzáférést biztosít az európai tengerekkel kapcsolatos információkhoz (angol, német és francia nyelven). A térképek nyolc fő témakör köré csoportosulnak:

 • Földrajz
 • Természet – a fürdővizek minősége, védett területek stb.
 • Idegenforgalom – múzeumok, akváriumok stb.
 • Biztonság és védelem – nagy kiterjedésű olajfoltok, baleseti sűrűség stb.
 • Emberek és foglalkoztatás – part menti lakosság, foglalkoztatás a halászati ágazatban stb.
 • Szállítás és energia – áru- és személyszállítás stb.
 • Irányítás és európai politikák – helyi halászati akciócsoportok, regionális tanácsadó testületek stb.
 • Halászat és akvakultúra – halászati kvóták, halállományok állapota, halgazdaságok stb.

Tengerügyekkel kapcsolatos további információforrások a webhelyen

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

A boost for blue jobs in Europe

The maritime economy is a driver for Europe’s prosperity.

Five years after the Blue Growth Strategy was launched, the European Union has achieved many results.

Pages