Maritime anliggender

Fakta og tal

Fakta og tal

Fakta og tal

Generelle fakta

 • 23 ud af de 28 EU-lande har en kystlinje.
 • EU's kystlinje er 7 gange længere end USA's og 4 gange længere end Ruslands.
 • EU's kystområder er hjemsted for næsten halvdelen af befolkningen og tegner sig for næsten halvdelen af BNP.
 • Med hensyn til areal er EU's havområde større end dets landområde.
 • Når man medregner de afsidesliggende regioner, har EU verdens største søterritorium.

Det europæiske havatlas

Det europæiske havatlas giver direkte adgang til information om EU's have (findes på engelsk, tysk og fransk). Kortene er inddelt i 8 hovedemner:

 • Geografi
 • Natur – badevandskvalitet, beskyttede område osv.
 • Turisme – museer, akvarier osv.
 • Sikkerhed – store olieudslip, ulykkesfrekvens osv.
 • Befolkning og beskæftigelse – kystbefolkning, beskæftigelse i fiskeindustrien osv.
 • Transport og energi – shipping, passagertransport osv.
 • Forvaltning og europæiske politikker – lokale fiskeriaktionsgrupper, regionale rådgivende råd (RRR) osv.
 • Fiskeri og akvakultur – fiskekvoter, fiskebestandenes tilstand, dambrug osv.

Andre informationskilder til maritime anliggender på dette websted

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

A boost for blue jobs in Europe

The maritime economy is a driver for Europe’s prosperity.

Five years after the Blue Growth Strategy was launched, the European Union has achieved many results.

Pages