Námořní záležitosti

Fakta a čísla

Fakta a čísla

Fakta a čísla

Několik základních informací

 • Z 28 zemí EU má 23 moře.
 • Pobřeží EU je 7krát delší než pobřeží USA a 4krát delší než pobřeží Ruska.
 • V pobřežních regionech EU žije téměř polovina veškerého obyvatelstva EU a vzniká tam také téměř polovina jejího HDP.
 • Rozloha vod pod jurisdikcí EU je větší než rozloha pevniny EU.
 • Pokud jsou započítány i nejvzdálenější regiony EU, má EU největší námořní teritorium na světě.

Evropský atlas moří

Evropský atlas moří je zdrojem cenných informací o evropských mořích a oceánech (k dispozici anglicky, německy a francouzsky). Atlas zpracovává 8 hlavních témat:

 • geografické informace
 • příroda – kvalita vod ke koupání, chráněné oblasti atd.
 • cestovní ruch – muzea, oceanária atd.
 • bezpečnost – významné úniky ropných látek, výskyt nehod atd.
 • lidé a zaměstnanost – obyvatelstvo v pobřežních oblastech, zaměstnanost v odvětví rybolovu atd.
 • doprava a energetika – nákladní a osobní doprava apod.
 • správa a evropské politiky – místní akční skupiny v oblasti rybolovu (FLAG), regionální poradní sbory atd.
 • rybolov a akvakultura – rybolovné kvóty, stav rybích populací, rybníkářství atd.

Další zdroje informací o námořním odvětví na těchto stránkách

Infographics
EU Bookshop

What is the blue economy? The maritime economy is often referred to as the ‘blue economy’. It covers all economic activities with a direct or indirect link to the ocean.

A boost for blue jobs in Europe

The maritime economy is a driver for Europe’s prosperity.

Five years after the Blue Growth Strategy was launched, the European Union has achieved many results.

Pages