морско дело

Факти и цифри

Факти и цифри

Факти и цифри

Някои общи факти

 • 23 от 28-те страни в ЕС имат крайбрежна ивица.
 • Крайбрежната ивица на ЕС е 7 пъти по-дълга от тази на САЩ и 4 пъти по-дълга от ивицата на Русия.
 • В морските региони на ЕС живее почти половината от населението на Съюза и на тях се пада почти половината от неговия БВП.
 • Под юрисдикцията на страните от ЕС попадат повече морета, отколкото суша.
 • Заедно с прилежащите региони ЕС има най-голямата в света морска територия.

Европейски морски атлас

Европейският морски атлас дава пряк достъп до информация за европейските морета (достъпна на английски, немски и френски). Картите обхващат 8 основни теми:

 • География
 • Природа – качество на водата за къпане, защитени зони и др.
 • Туризъм – музеи, аквариуми и пр.
 • Сигурност и безопасност – големи разливи на петрол, честота на инцидентите и т.н.
 • Хора и заетост – население в крайбрежните райони, заетост в риболовната промишленост и др.
 • Транспорт и енергетика – превоз на стоки и пътници с кораби и др.
 • Управление и европейски политики – местни групи за действие в областта на рибарството, регионални консултативни съвети и др.
 • Рибарство и аквакултура – квоти за улов, състояние на рибните запаси, рибни ферми и др.

Други източници на информация за морската среда на този сайт