Havsfrågor

Den europeiska havsatlasen

Den europeiska havsatlasen

Den europeiska havsatlasen

Den europeiska havsatlasen är ett enkelt och kul sätt för fackfolk, studenter och andra intresserade att lära sig mer om Europas kuster och hav, miljöfrågor, sjöfart och fiske och EU:s havspolitik. Atlasen ska öka kunskapen om haven och är ett projekt inom EU:s nya integrerade havspolitik. Här hittar du en mängd fakta om EU:s hav och kuster:

 • Havsdjup och havsbotten
 • Kustregioner – geografi och statistik
 • Havsenergi och havsresurser
 • Tidvatten och kusterosion
 • Fiskebestånd, kvoter och fångster
 • EU:s fiskeflotta
 • Vattenbruk
 • Sjöfart
 • Hamnverksamhet
 • Skyddade havsområden
 • Turism
 • Havspolitiska initiativ
 • EU:s mest avlägsna regioner

Atlasen finns på engelska, tyska och franska.

News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26 June 2014
Maps on maritime traffic by port updated