Pomorske zadeve

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij

Uporaba Evropskega atlasa morij je enostavna in primerna za vse, ki želijo izvedeti več o evropskih morjih in obalah, morskem okolju ter povezanih človekovih dejavnostih in evropskih politikah. Z atlasom smo želeli opozoriti na pomen evropskih oceanov in morij v okviru integrirane pomorske politike EU. Atlas vsebuje različne informacije o evropskih morjih, denimo podatke o:

 • morski globini in podvodnem reliefu
 • zemljepisnih značilnostih in statistiki obalnih regij
 • modri energiji in morskih virih
 • višini plimovanja in obalni eroziji
 • staležih in ulovih rib ter ribolovnih kvotah
 • evropski ribiški floti
 • ribogojstvu
 • pomorskem prometu
 • statistiki pristanišč
 • zaščitenih morskih območjih
 • turizmu
 • pomorskih politikah in pobudah
 • najbolj oddaljenih regijah.  

Atlas je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini.

News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26 June 2014
Maps on maritime traffic by port updated