Námorné záležitosti

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí je prehľadná a jednoduchá aplikácia, pomocou ktorej sa odborníci, študenti a široká verejnosť môžu dozvedieť viac o morských a pobrežných oblastiach Európy, ich prostredí a o súvisiacich ľudských činnostiach a politikách. Atlas slúži na prehĺbenie povedomia o oceánoch a moriach Európy v kontexte integrovanej námornej politiky EÚ. Atlas ponúka širokú škálu údajov o európskych moriach ako napríklad informácie o:

 • hĺbke morí a podmorských reliéfoch;
 • geografii a štatistických údajoch pobrežných regiónov;
 • modrej energii a námorných zdrojoch;
 • amplitúde slapov a pobrežnej erózii;
 • populáciách rýb, kvótach a úlovkoch;
 • európskej námornej flotile;
 • akvakultúre;
 • námornej doprave a preprave;
 • štatistikách prístavov;
 • chránených morských oblastiach;
 • cestovnom ruchu;
 • námorných stratégiách a iniciatívach;
 • najvzdialenejších regiónoch.

Atlas je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine.

News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26 June 2014
Maps on maritime traffic by port updated