Európsky atlas morí

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí poskytuje informácie o európskom morskom prostredí. Používatelia majú možnosť vidieť preddefinované a pripravené mapy pokrývajúce okrem iných tieto oblasti:charakter, cestovný ruch, bezpečnosť, energia, osobná doprava, morské dno, populácie rýb a rybolovné kvóty, akvakultúra a mnohé ďalšie.

Používatelia môžu využiť aj rozšírený katalóg s viac ako 200 mapami pokrývajúcimi širokú škálu tém, ktorý im umožní skúmať, zbierať a porovnávať a vytvárať si vlastné mapy. Tieto mapy možno vytlačiť, zdieľať a vkladať do článkov alebo prezentácií. Atlas je ideálnym nástrojom pre školy, výskumníkov, odborníkov a pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o európskych moriach a ich pobrežných oblastiach.

Mapa týždňa

Zostaňte na palube! Každý týždeň sa na námornom fóre objaví nová „mapa týždňa“ prinášajúca zaujímavú mapu. Ponorte sa teda a spoznávajte oceán!

Kútik pre učiteľov

Ste učiteľom alebo pedagógom so záujmom rozširovať znalosti žiakov v oblasti oceánov? Kútik Európskeho atlasu morí pre učiteľov obsahuje cvičenia a komunikačné nástroje pre rôzne vekové skupiny. Je to otvorená platforma, kde môžete vyhľadávať a vymieňať si informácie, vzdelávacie materiály, inšpiráciu a mnoho ďalších vecí!

Oboznámte sa s našimi učebnými materiálmi

Pomoc