Afaceri maritime

Atlasul european al mărilor

Atlasul european al mărilor

Atlasul european al mărilor

Atlasul european al mărilor este un portal interesant și ușor de folosit destinat specialiștilor, studenților și tuturor celor interesați să afle mai multe despre zonele de coastă și mările Europei, despre condițiile de mediu, activitățile umane desfășurate în aceste zone și politicile europene în domeniu. Având obiectivul de a face cunoscute informații privind oceanele şi mările Europei, în contextul politicii maritime integrate a UE, atlasul oferă date dintre cele mai diverse, cum ar fi:

 • adâncimea mării şi formele de relief subacvatic
 • geografia zonelor de coastă și statistici referitoare la acestea
 • energia albastră și resursele maritime
 • amplitudinea mareelor şi eroziunea costieră
 • stocurile de pește, cotele și capturile
 • flota europeană de pescuit
 • acvacultură
 • transportul și traficul maritim
 • statisticile porturilor
 • zonele maritime protejate
 • turism
 • politici şi iniţiative în sectorul maritim
 • regiunile ultraperiferice

Atlasul este disponibil în limbile engleză, franceză şi germană.

News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26 June 2014
Maps on maritime traffic by port updated