Gospodarka morska

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz to łatwy w obsłudze i ciekawy portal dla uczniów i studentów, specjalistów oraz wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o morzach, obszarach nadbrzeżnych i środowisku morskim Europy oraz o działalności człowieka na tych terenach i europejskich strategiach w tej dziedzinie. Atlas ma na celu popularyzowanie wiedzy o europejskich morzach w kontekście unijnej zintegrowanej polityki morskiej. Zawiera najróżniejsze informacje o europejskich morzach np.:

 • głębokość morza i cechy przestrzeni podwodnej
 • geografia regionów przybrzeżnych i statystyki
 • niebieska energia i zasoby morskie
 • amplituda pływów i erozja wybrzeża
 • zasoby rybne, kwoty i połowy
 • europejska flota rybacka
 • akwakultura
 • transport i ruch morski
 • statystyki dotyczące portów
 • morskie obszary chronione
 • turystyka
 • polityka i inicjatywy związane z morzem
 • regiony najbardziej oddalone.

Atlas jest dostępny w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej.

News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26 June 2014
Maps on maritime traffic by port updated