Gospodarka morska

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz to łatwy w obsłudze i ciekawy portal dla uczniów i studentów, specjalistów oraz wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o morzach, obszarach nadbrzeżnych i środowisku morskim Europy oraz o działalności człowieka na tych terenach i europejskich strategiach w tej dziedzinie. Atlas ma na celu popularyzowanie wiedzy o europejskich morzach w kontekście unijnej zintegrowanej polityki morskiej. Zawiera najróżniejsze informacje o europejskich morzach np.:

 • głębokość morza i cechy przestrzeni podwodnej
 • geografia regionów przybrzeżnych i statystyki
 • niebieska energia i zasoby morskie
 • amplituda pływów i erozja wybrzeża
 • zasoby rybne, kwoty i połowy
 • europejska flota rybacka
 • akwakultura
 • transport i ruch morski
 • statystyki dotyczące portów
 • morskie obszary chronione
 • turystyka
 • polityka i inicjatywy związane z morzem
 • regiony najbardziej oddalone.

Atlas jest dostępny w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej.