Affarijiet marittimi

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra huwa mod faċli u divertenti għall-professjonisti, l-istudenti, u kull minn hu interessat jitgħallem aktar dwar l-ibħra u l-kosti Ewropej, l-ambjent tagħhom, l-attività umana relatata u l-politiki Ewropej. Ġie żviluppat biex iqajjem kuxjenza dwar l-oċeani u l-ibħra tal-Ewropa, fil-kuntest tal-politika marittima integrata tal-UE. L-atlas joffri firxa wiesgħa ta' informazzjoni dwar l-ibħra tal-Ewropa, pereżempju:

 • Kemm hu fond il-baħar u aspetti ta' taħt il-baħar
 • Il-ġeografija tar-reġjuni kostali u statistika
 • Enerġiji blu u riżorsi marittimi
 • Il-livelli tal-frugħ u l-mili tal-baħar u l-erożjoni kostali
 • L-istokkijiet tas-sajd, il-kwoti u l-qabdiet
 • Il-flotta tas-sajd Ewropea
 • L-akkwakultura
 • It-trasport u t-traffiku marittimu
 • L-istatistika dwar il-portijiet
 • Iż-żoni marittimi protetti
 • It-turiżmu
 • Il-politiki u l-inizjattivi marittimi
 • L-aktar reġjuni mbiegħda

L-atlas jeżisti bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż.