Meriasiat

Euroopan meriatlas

Euroopan meriatlas

Euroopan meriatlas

Euroopan meriatlaksen avulla alan ammattilaiset, opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet löytävät runsaasti hyödyllistä tietoa Euroopan meristä ja rannikkoalueista, meriympäristöstä, mereen liittyvästä ihmisen toiminnasta ja EU:n meripolitiikasta. Meriatlaksen tarkoituksena on koota yhteen tietoa Euroopan meristä ja EU:n yhdennetystä meripolitiikasta. Meriatlaksessa on mukana monia aiheita, esimerkiksi

 • veden syvyys ja vedenalaiset erityispiirteet
 • rannikkoalueiden geografia ja tilastot
 • sininen energia ja meren luonnonvarat
 • vuoroveden vaihteluväli ja rannikon eroosio
 • kalakannat, kalastuskiintiöt ja saaliit
 • EU:n kalastuslaivasto
 • vesiviljely
 • meriliikenne ja -kuljetukset
 • merisatamatilastot
 • meren suojelualueet
 • matkailu
 • meripolitiikka ja alan hankkeet
 • syrjäisimmät alueet

Atlas on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer