Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas pakub teavet Euroopa merekeskkonna kohta. Kasutajad saavad näha eelnevalt kindlaks määratud ja kasutamisvalmis kaarte eri valdkondade kohta: loodus, turism, ohutus, energia, reisijatevedu, merepõhi, kalavarud ja -kvoodid, vesiviljelus jne.

Kasutajad saavad tutvuda ka rohkem kui 200 kaardikihti sisaldava täiustatud kataloogiga. Kihid hõlmavad laia teemaderingi ning neid saab uurida ja kõrvutada ning nende abil luua oma kaarte. Kaarte on võimalik printida, jagada ja artiklitesse või ettekannetesse lõimida. Atlas on ideaalne vahend koolidele, teadlastele, spetsialistidele ja kõigile neile, kes soovivad Euroopa merede ja rannikualade kohta rohkem teada saada.

Nädala kaart

Püsige pardal! Igal nädalal esitletakse merendusfoorumis uut ja huvitavat nädala kaarti. Sukelduge ja uurige merd lähemalt!

Õpetajatele

Kas olete õpetaja või muu haridustöötaja, kes on huvitatud merendusteadmistest? Euroopa mereatlase õpetajatele mõeldud rubriigis on erinevaid harjutusi eri vanuserühmadele ja ka teabevahetusmaterjale. See on avatud platvorm, kus leidub teavet, õppematerjale, inspiratsiooni ja palju muudki, mida kõike saab ka jagada!

Tutvuge õppematerjaliga

Abi