Námořní záležitosti

Evropský atlas moří

Evropský atlas moří

Evropský atlas moří

Evropský atlas moří je interaktivní, uživatelsky vstřícná aplikace obsahující informace o evropských mořích a pobřežích, o jejich životním prostředí, lidské činnosti, která s tímto prostředím souvisí, a evropských politikách. Je určena pro studenty, odborníky a širokou veřejnost. Za jeho vznikem stála snaha zvýšit povědomí o evropských mořích a oceánech v rámci integrované námořní politiky Evropské unie. Atlas obsahuje značně rozmanité údaje týkající se evropských moří, jako jsou:

 • hloubka moří a oceánů a informace o podmořském reliéfu
 • pobřežní oblasti geografie a statistiky
 • modrá energie a mořské zdroje
 • příliv a odliv a eroze pobřeží
 • populace ryb, kvóty a úlovky
 • informace o evropském rybářském loďstvu
 • akvakultura
 • námořní doprava a provoz
 • statistické údaje o přístavech
 • mořské chráněné oblasti
 • cestovní ruch
 • námořní politiky a iniciativy v této oblasti
 • nejvzdálenější regiony

V současné době atlas existuje v anglické, francouzské a německé verzi.

News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
07 November 2014
Updated version of the Bathymetry Layer
26 June 2014
Maps on maritime traffic by port updated