морско дело

Европейски морски атлас

Европейски морски атлас

Европейски морски атлас

Европейският морски атлас е предназначен за специалисти, студенти и всички останали, които желаят по лесен и забавен начин да научат повече за европейските морета и брегове, околната среда, човешките дейности и европейските политики в тази област. Той е разработен с цел повишаване на осведомеността за европейските морета и океани в контекста на интегрираната морска политика на ЕС. Атласът предлага изключително разнообразна информация за европейските морета, например:

 • морска дълбочина и подводен релеф
 • географски и статистически данни за крайбрежните региони
 • синя енергия и морски ресурси
 • амплитуда между приливите и отливите и ерозия на бреговете
 • рибни запаси, квоти и улов
 • европейски риболовен флот
 • аквакултура
 • морски транспорт и трафик
 • статистически данни за пристанищата
 • защитени морски територии
 • туризъм
 • морски политики и инициативи
 • най-отдалечени региони

Атласът е достъпен на английски, френски и немски.

News
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
13 January 2017
New release of the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!
29 November 2016
A new Maritime Spatial Planning Project added to the European Atlas of the Seas!