Komisja Europejska > Gospodarka morska > Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz – pomoc

Informacje o Europejskim atlasie mórz, podstawy atlasu, tworzenie i udostępnianie map

Informacje o atlasie

Europejski atlas mórz to łatwa w obsłudze, interaktywna internetowa aplikacja geograficzna zawierająca ogólne dane i informacje morskie oraz dane statystyczne dotyczące europejskich mórz i wybrzeży. Mapy w katalogu dotyczą różnych aspektów fizycznych i społeczno-gospodarczych oraz obejmują różne elementy na morzach i w regionach przybrzeżnych Europy.

Atlas umożliwia publiczny dostęp do informacji oraz danych w formie map, które to informacje oraz dane pochodzą przede wszystkim od Komisji Europejskiej i jej agencji oraz z europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODNET). Celem atlasu jest udostępnienie szerokiej grupie odbiorców graficznych i kompleksowych danych statystycznych. Jednocześnie ma on być wsparciem dla polityki morskiej i „niebieskiej” gospodarki.

Dostęp do pomocy, zastrzeżenia prawne i formularz informacji zwrotnej

Przeglądaj wszystkie dostępne dane: możesz wyszukać warstwy mapy w okienku wyszukiwania, wybrać mapę predefiniowaną lub stworzyć swoją własną mapę.

W przeglądarce map możesz analizować i porównywać dane oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat treści i zarządzać nimi.

Udostępnij mapę, pobierz mapę lub udostępnij ją w sieciach społecznościowych.

* Atlas jest dostępny w 24 językach urzędowych UE.

Tworzenie i udostępnianie mapy

Tworzenie własnej mapy można rozpocząć z okna dialogowego na stronie głównej podczas pierwszych odwiedzin na stronie atlasu, lub z okna dialogowego, które pojawi się po kliknięciu na ikonę lupy.

Twoja mapa składa się z poszczególnych warstw wybranych do wyświetlania w przeglądarce map. Warstwę mapy można wybrać lub dodać do przeglądarki map, przeglądając katalog atlasu (a) albo wyszukując warstwę mapy (b). Można przybliżyć wybrany region lub konkretne miejsce i udostępnić swoją mapę znajomym (np. na Facebooku). Można wyeksportować mapę i wydrukować ją lub dodać ją do swoich prezentacji (d). Można również zamieścić mapę (e) na blogu lub stronie internetowej.

a) Przeglądanie katalogu atlasu i dodawanie warstwy mapy do przeglądarki map

Kliknij na zakładkę „Utwórz mapę” lub „Warstwy” w wyskakującym oknie dialogowym w celu wyświetlenia tematycznej listy map. Z listy warstw wybierz te, które chcesz wyświetlić w przeglądarce map.

b) Wyszukiwanie i dodawanie warstw mapy do przeglądarki map

Wybierz warstwy mapy, wyszukując je w wyszukiwarce. Wpisz co najmniej jeden znak, a wyszukiwarka wyświetli listę możliwych warstw map, które odpowiadają wpisanemu tekstowi. Kliknij na pole wyboru po lewej stronie i dodaj warstwę do przeglądarki map.

Zamknij okno dialogowe, klikając na przycisk „zamknij” (X). W przeglądarce map wyświetli się mapa z wybranymi warstwami.

Udostępnianie mapy

Kliknij na ikonę udostępniania; pojawi się okno dialogowe z różnymi możliwościami udostępniania podzielone na trzy zakładki:

  • c) Udostępnij mapę, wysyłając e-mail, lub udostępnij mapę w sieci społecznościowej.
  • d) Wyeksportuj: wygeneruj dokument w formacie PDF lub obraz JPEG, który można zapisać lub wydrukować.
  • e) Wstaw: zamieść swoją mapę na innej stronie internetowej, kopiując podany kod i wklejając go w kodzie źródłowym html strony internetowej.

Katalog atlasu

Dane dostępne w Europejskim atlasie mórz to morskie dane przestrzenne uporządkowane według różnych obszarów tematycznych (turystyka, transport, rybołówstwo, dno morza...). Katalog obejmuje ponad 150 warstw map i jest stale aktualizowany i ulepszany.

Mapy predefiniowane

W atlasie dostępny jest zbiór map predefiniowanych obejmujących różne tematy, np. EUROPA, PRZYRODA, TURYSTYKA itd., które można również dostosować i stworzyć swoją własną mapę.

Informacje o warstwach i elementach

Istnieje możliwość uzyskania szczegółowych danych i zarządzania nimi na różnych poziomach:

  • Na poziomie warstwy: klikając na przycisk „informacje” w widgecie warstw, można uzyskać dostęp do treści oraz danych określonych przez autora danych źródłowych.
  • Na poziomie elementu: klikając na mapę, można zobaczyć szczegółowe informacje na temat wybranych elementów (w zależności od skali przybliżenia wynik będzie obejmował jeden element lub większą ich liczbę).

Warstwy mapy podstawowej

Istnieje możliwość zmiany mapy podstawowej. Opcję tę można znaleźć na dole widgetu warstw. Dostępnych jest kilka możliwości: mapa morska (water template), topograficzna (ocean reference), podstawowa (base template) i satelitarna (civil template).

Funkcje atlasu

Warstwy i legendy

Rozwiń panel warstw i legend, klikając na ikonę. Wyświetlą się wszystkie załadowane warstwy mapy.

Klikając na ikonę ustawień warstwy, uzyskasz dostęp do parametrów dla każdej warstwy:

suwak do dostosowywania przezroczystości warstwy,

przycisk do wyświetlenia lub ukrycia warstwy,

dwie strzałki do zmiany kolejności warstw,

ikona kosza do usunięcia warstwy mapy z przeglądarki map.

Kliknięcie na link do legendy pozwala wyświetlić wszystkie legendy. Każda warstwa ma inne symbole odpowiadające zawartym w niej elementom.

Przybliżanie i oddalanie

Na mapie można wykonywać następujące podstawowe działania:

Przybliżanie służy do powiększania mapy w celu bardziej szczegółowego zbadania konkretnego obszaru.

Umożliwia zobaczenie pierwotnego pełnego zasięgu geograficznego mapy (lub domyślnego widoku mapy).

Oddalanie ma działanie odwrotne. Umożliwia zobaczenie większej części mapy, ale z mniejszą ilością szczegółów.

Narzędzie do pomiaru

Narzędzie to umożliwia dokonanie pomiaru poprzez rysowanie na mapie. Obliczane są obszar narysowanego wieloboku lub długość narysowanej linii. Można również wyświetlić współrzędne (szerokość i długość geograficzną) wybranego punktu na mapie.

Rozwiń panel pomiaru i wybierz jedną z trzech następujących operacji:

Obszar

Odległość

Współrzędne

Klikając na odpowiednią ikonę, aktywujesz narzędzie. Kliknij na mapę, by dokonać pomiaru.

Flaga wskazuje miejsce, które wybrałeś do swojego pomiaru.

Kliknij dwa razy, aby zakończyć pomiar.

Jednostki miary można zmienić (np. z kilometrów na mile), klikając na rozwijaną listę. Wynik zostanie automatycznie przeliczony.

Filmy instruktażowe

* Języki urzędowe UE

Europejski atlas mórz korzysta z oprogramowania Komisji Europejskiej do tłumaczenia maszynowego eTranslation. Tłumaczenia są usługą dla użytkowników Europejskiego atlasu mórz i są zapewniane „w postaci, w jakiej są dostępne”. Nie gwarantuje się, ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany, dokładności, wiarygodności ani poprawności tłumaczeń z języka źródłowego (angielskiego) na inne języki. Niektóre treści (takie jak obrazy, informacje o elementach itd.) mogą nie być dokładnie przetłumaczone ze względu na ograniczenia tłumaczenia maszynowego.

Copyright © European Union, 1995–2018

Wybierz język

Zamknij