θαλάσσια πολιτική

Eπικοινωνία

Eπικοινωνία

Eπικοινωνία

Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Eπικοινωνία

 • Ταχυδρομική διεύθυνση:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIUM
 • Τα γραφεία μας βρίσκονται στη διεύθυνση:
  rue Joseph II 99 (κύρια είσοδος)
  1000 BRUSSELS
  (κωδικός J-99 στον χάρτη με τα κτήρια της Επιτροπής)
 • Για να επικοινωνήσετε με συγκεκριμένο υπάλληλο, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης: (με λατινικούς χαρακτήρες) όνομα.επώνυμο@ec.europa.eu . Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία καταλόγου διευθύνσεων .
 • Φαξ (ΓΔ Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Διοικητική μονάδα επικοινωνίας και πληροφόρησης): +(32) 2 299 30 40
 • Ο Κατάλογος προσωπικού περιέχει τους απευθείας τηλεφωνικούς αριθμούς όλων των υπαλλήλων της Επιτροπής.
 • Κεντρική γραμμή της Επιτροπής: +(32) 2 299 11 11.

Έγγραφα και πληροφορίες

 • Αρχική σελίδα EUROPA – σύνδεσμοι με πληροφορίες για όλες τις πολιτικές της ΕΕ, και σύνδεσμοι άμεσης πρόσβασης για επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και για όσους αναζητούν εργασία.
 • Βάση δεδομένων EUR-Lex – νομικά κείμενα και Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct ή τηλεφωνήστε χωρίς χρέωση στο 00 800 6 7 8 9 10 11, από οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ, και θα μιλήσετε με τον τηλεφωνητή στη γλώσσα σας.
 • Ηλεκτρονικό δελτίο αναζήτησης πληροφοριών/εγγράφων.

Tεχνικά θέματα

Αν έχετε συγκεκριμένα σχόλια για τον Ευρωπαϊκό Άτλαντα των Θαλασσών, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στην αρμόδια ομάδα.

Ερωτήσεις δημοσιογράφων

Όλες οι ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία μπορούν να απευθύνονται στον εκπρόσωπο Τύπου της Καρμένου Βέλα, επιτρόπου Περιβάλλον, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

Συναφή κείμενα

Κατάλογος προσωπικού της Επιτροπής

Επίσημος κατάλογος της ΕΕ

Αρχική σελίδα της Επιτροπής

Προσλήψεις

Περίοδοι πρακτικής άσκησης