Havsfrågor

Den europeiska havsatlasen

Den europeiska havsatlasen

Den europeiska havsatlasen

Den europeiska havsatlasen är för alla som är intresserade av havets värld och vårt gemensamma marina arv. Målet med atlasen är att öka kunskapen om Europas hav och EU:s havspolitik. Här hittar du en mängd information om de olika haven och andra havsfrågor, till exempel:

  • havsdjup och undervattensförhållanden
  • tidvattenamplitud och kusterosion
  • havspolitiken och initiativ för havsmiljön
  • fiskekvoter per art och per zon
  • EU:s fiskeflotta
  • kustverksamheter
  • sjötransport och hamnstatistik
  • de yttersta randområdena


Vi har valt ut information som vi tycker är intressant och som vi först har kvalitetskontrollerat. Atlasen handlar om hela EU och finns på engelska, franska och tyska.


Öppna den europeiska havsatlasen

 

Läs mer

Den europeiska havsatlasen