Pomorske zadeve

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij

Evropski atlas morij je namenjen vsem, ki se zanimajo za pomorski svet in našo skupno pomorsko dediščino. Z atlasom smo želeli javnost opozoriti na pomen evropskih oceanov in morij v okviru celostne pomorske politike EU. Atlas vsebuje različne informacije o evropskih morjih, vključno s podatki o:

  • morski globini in podvodnem reliefu,
  • višini plimovanja in obalni eroziji,
  • pomorskih politikah in pobudah,
  • ribolovnih kvotah po vrsti rib in ribolovnem območju,
  • evropski ribiški floti,
  • obalnih dejavnostih,
  • statistiki pomorskega prometa in pristanišč,
  • najbolj oddaljenih regijah.


Izbrali smo zanimive informacije, ki smo jih temeljito preverili in so na voljo v vsej EU. Atlas je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini.


Ogled Evropskega atlasa morij