Námorné záležitosti

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí

Európsky atlas morí je určený všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o námorné záležitosti a naše spoločné námorné dedičstvo. Slúži na prehĺbenie povedomia o oceánoch a moriach Európy v kontexte integrovanej námornej politiky EÚ. Atlas ponúka širokú škálu informácií o európskych moriach ako napríklad údaje o:

  • hĺbke mora a podmorskom reliéfe;
  • amplitúde slapov a pobrežnej erózii;
  • stratégiách a iniciatívach v oblasti námorníctva;
  • rybolovných kvótach podľa druhov rýb a zón;
  • európskej námornej flotile;
  • pobrežných aktivitách;
  • námornej doprave a prístavných štatistikách;
  • najvzdialenejších regiónoch.


Vybrali sme zaujímavé informácie, skontrolovali ich vierohodnosť a sprístupnili ich pre európsku verejnosť. Atlas je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine.


Spustiť Európsky atlas morí