Afaceri maritime

Atlasul european al mărilor

Atlasul european al mărilor

Atlasul european al mărilor

Atlasul european al mărilor a fost creat pentru a răspunde interesului dumneavoastră faţă de universul maritim şi patrimoniul nostru maritim comun. Având obiectivul de a sensibiliza publicul cu privire la oceanele şi mările Europei, în contextul politicii maritime integrate a UE, atlasul oferă informaţii dintre cele mai diverse, inclusiv despre:

  • adâncimea mărilor şi formele de relief subacvatic
  • amplitudinea mareelor şi eroziunea costieră
  • politici şi iniţiative în sectorul maritim
  • cote de pescuit, pe specii şi zone
  • flota europeană de pescuit
  • activităţi costiere
  • transport maritim şi statistici portuare
  • regiunile ultraperiferice


Am ales informaţii de interes, pe care le-am supus unei verificări minuţioase. Le puteţi accesa oriunde în UE, în limbile engleză, franceză şi germană.


Lansează Atlasul european al mărilor