Gospodarka morska

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz to źródło wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych morzem i naszym wspólnym dziedzictwem morskim. Stworzono go w celu podwyższenia poziomu wiedzy o europejskich morzach, co ma związek z unijną zintegrowaną polityką morską. Atlas zawiera bardzo bogate informacje o europejskich morzach np.:

  • głębokość morza i cechy przestrzeni podwodnej
  • amplituda pływów i erozja wybrzeża
  • polityka i inicjatywy związane z morzem
  • kwoty połowowe w podziale na gatunki i obszary
  • europejska flota rybacka
  • działania na obszarach nadbrzeżnych
  • statystyki dotyczące transportu morskiego i portów
  • regiony najbardziej oddalone


Wybraliśmy ciekawe informacje, które sprawdzono pod kątem jakości i które są dostępne w całej UE. Atlas opracowano w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej.


Otwórz Europejski atlas mórz

 

Więcej informacji

Europejski atlas mórz