Affarijiet marittimi

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra

L-Atlas Ewropew tal-Ibħra qiegħed hemm għal kull min hu interessat fid-dinja marittima u fil-wirt marittimu komuni tagħna. Ġie żviluppat biex iqajjem il-kuxjenza dwar l-oċeani u l-ibħra tal-Ewropa, fil-kuntest tal-politika marittima integrata tal-UE. L-atlas joffri firxa wiesgħa ta' informazzjoni dwar l-ibħra tal-Ewropa inklużi:

  • kemm hu fond il-baħar u aspetti ta' taħt il-baħar
  • il-livelli tal-frugħ u l-mili tal-baħar u l-erożjoni kostali
  • il-politiki u l-attivitajiet marittimi
  • il-kwoti tal-ħut għal kull speċi u għal kull żona
  • il-flotta tas-sajd Ewropea
  • l-attivitajiet kostali
  • statistika dwar it-trasport marittimu u l-portijiet
  • ir-reġjuni l-aktar imbiegħda


Għażilna informazzjoni interessanti li ġiet verifikata u hi disponibbli madwar l-UE. L-atlas jeżisti bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż.


Iftaħ l-Atlas Ewropew tal-Ibħra