Merendus

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas on kõigi jaoks, keda huvitab mereasjandus ja meie ühine meredega seotud pärand. Atlas on koostatud ELi integreeritud merenduspoliitika raames eesmärgiga suurendada teadlikkust Euroopa ookeanidest ja meredest. Atlas hõlmab märkimisväärset hulka teavet Euroopa merede kohta, sealhulgas:

  • merede sügavus ja põhjareljeef
  • mõõnade ulatus ja rannikuerosioon
  • merenduspoliitika ja asjaomased meetmed
  • kalastuskvoodid liikide ja piirkondade lõikes
  • Euroopa kalalaevastik
  • tegevus rannikul
  • meretransport ja sadamate statistika
  • äärepoolseimad piirkonnad


Oleme valinud välja huvitava teabe, mis on kontrollitud ning kättesaadav kõikjal ELis. Atlas on inglise, prantsuse ja saksa keeles.


Käivita Euroopa mereatlas